"Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu,
a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi,
od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów,
do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych.
Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci,
jako zwycięzca wyszedł z otchłani.
Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia,
gdybyśmy nie zostali odkupieni."
fragment Exultet

 
     Wszystkim rodzinom, animatorom i moderatorom Domowego Kościoła w naszej diecezji, życzymy aby głęboko przeżywane Misterium Paschalne pomogło doświadczyć, że choć zanurzeni jesteśmy w śmierci i nicości, to Bóg jest po naszej stronie i ON - zwycięzca śmierci ma moc zmartwychwstawania tam, gdzie my powstać nie potrafimy.
     Niech spotkanie z Żyjącym i zawsze Przychodzącym Odkupicielem napełni nasze serca radością i pokojem, które są Jego darem i niech one będą źródłem błogosławieństwa. Alleluja!!

 
Moderator diecezjalny D.K.
ks. Adam Woźniak
Para diecezjalna D.K.
Mariola i Henryk Kieszniewscy  Wielkanoc AD' 2007