znak-foska
"Noszę was w moim sercu" - ks. Mirosław Rakoczy
- październik 2009
do strony głównej"Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy was wspominam. W każdej mojej modlitwie dziękuję Mu zawsze z radością za to, że pomagacie szerzyć Ewangelię" (Flp 1,4-6)

Tymi słowami niegdyś św. Paweł zwrócił się w swoim liście do Filipian. Również ja chciałbym te właśnie słowa skierować do Ruchu Światło-Życie Diecezji Świdnickiej. Po 5 latach posługi moderatora mogę was zapewnić, używając sformułowania Apostoła Narodów, że "noszę was w moim sercu".

Dziękuję Bogu za to, że postawił na mojej drodze życia Ruch Światło-Życie, który pomógł mi między innymi odkryć moje powołanie. Biskupowi Ignacemu, który u początków tworzenia diecezji obdarzył mnie zaufaniem i powierzył tak odpowiedzialne zadanie, pomimo małego doświadczenia i młodego wieku (minął wtedy dopiero rok od moich święceń). Chciałbym wyrazić moją wdzięczność wszystkim, którzy pomagali mi w pełnieniu powierzonej funkcji, i dzięki którym ja sam jeszcze mocniej wchodziłem w rzeczywistość Ruchu. Szczególnie chciałbym wymienić tutaj pierwszą parę moderatorską DK Mariolę i Henryka Kieszniewskich, ks. Adama Woźniaka moderatora DK, aktualną parę moderatorską DK Teresę i Andrzeja Kościółków, którzy w ostatnich 2 latach, kiedy wyjechałem na studia, właściwie przejęli część moich obowiązków. Za współpracę chciałbym podziękować wszystkim członkom pierwszej Diakoni Jedności (moderacji), odpowiedzialnym poszczególnych wspólnot, wszystkim członkom Ruchu którzy angażowali się w jakiekolwiek inicjatywy budujące naszą wspólnotę, ze szczególnym uwzględnieniem rekolekcji wakacyjnych. Proboszczom mojej pierwszej Parafii w Mieroszowie śp. Ks. Władysławowi Strachowi i ks. Krzysztofowi Cebuli za umożliwienie angażowania się w działalność poza parafialną. Za wszelkie wsparcie dziękuję wspólnocie oazowej w Mieroszowie.

Te 5 lat tak naprawdę było również czasem mojej formacji, głębszego poznawania charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Wiem, że Jezus Chrystus przez Swego Ducha uzupełniał wszelkie moje braki, niedociągnięcia, zaniedbania.

Ks. Marcinowi Ogórkowi nowemu moderatorowi życzę owocnej pracy, wszelkich charyzmatów i darów potrzebnych w wypełnianiu powierzonego zadania. Niech Duch Święty prowadzi a Maryja Niepokalana będzie wzorem pełnienia Jego woli.


Prosząc o modlitwę i z darem modlitwy
Ks. Mirosław RakoczyLink: Sprawozdanie z działalności Ruchu Światło-Życie w Diecezji Świdnickiej za lata 2004-2009