znak-foska
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności - 18 października 2009
do strony głównej


1. Diecezjalne Diakonie Ruchu
Zgodnie ze Statutem, odpowiedzialność za Ruch Światło-Życie na każdym szczeblu jego struktur organizacyjnych jest odpowiedzialnością kolegialną. Oznacza to, że choć na czele Ruchu stoi Moderator, to wszystkie decyzje dotyczące Ruchu podejmowane są kolegialnie, czyli wspólnie omawiane i rozeznawane przez członków Diakonii Jedności, po czym moderator uwzględniając wszystkie opinie Diakonii podejmuje decyzje i wyraża stanowisko.
Raz w roku (w lutym) odbywa się Kongregacja ("zwołanie") Odpowiedzialnych Ruchu, aby wspólnie omawiać potrzeby i wyznaczać kierunki pracy Ruchu na najbliższy rok formacyjny.
Skład Diakonii Jedności na poszczególnych stopniach struktury ogólnie określa STATUT Stowarzyszenia "DIAKONIA" i zgodnie z nim w skład Diakonii Jedności wchodzą:
I. osoby z racji pełnionej funkcji
II. osoby wybrane na trzyletnią kadencję
Za życie Ruchu Światło-Życie w diecezji odpowiedzialna jest Diecezjalna Diakonia Jedności.
W skład Diecezjalnej Diakonii Jedności w naszej diecezji wchodzą:

  • moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, który przewodniczy Diakonii
  • para diecezjalna DK i moderator diecezjalny DK
  • moderatorzy i odpowiedzialni za poszczególne diecezjalne diakonie specjalistyczne
  • Moderatorzy i odpowiedzialni za wspólnoty Deuterokatechumenalne
  • osoby wybrane na trzyletnią kadencję

2. Spotkanie Diakonii Jedności
Dla naszej diecezji ten rok jest rokiem sporych zmian. Dotychczasowego Moderatora Diecezjalnego Ruchu ks.Mirosława, zastąpił ks.Marcin, wymaga to więc uzgodnienia na nowo pewnych spraw, zastanowienia się, co wymaga zmian, nad czym należy pracować, na co zwrócić uwagę, uzgodnienia sposobów działania itd. Dlatego w dniu 18.10.2009 spotkała się nasza Diecezjalna Diakonia Jedności.
Wierzymy, że to Duch Święty jest sprawcą wszelkiego chcenia i działania w nas i że bez Niego nic naprawdę dobrego nie możemy uczynić, bo to On jest dawcą różnorakich darów i Bożą mądrością w nas. Wiemy, że wszystkie nasze dobre pragnienia też pochodzą od Niego i że On wie, co jest nam potrzebne i chce nam to dawać. Dlatego tak ważna jest nasza gotowość przyjęcia tego i nasze otwarcie na Jego Słowo i Jego obecność i moc.
Ksiadz Marcin jako gospodarz i przewodniczący Diakonii rozpoczął spotkanie modlitwą i podzielił się swoją wizją Ruchu i posługiwania w nim. Potem mówiliśmy o kondycji i potrzebach naszych wspólnot i rejonów.
Na spotkaniu zdecydowaliśmy, że w tym roku również odbędą się 4 Dni Wspólnoty: 2 Diecezjalne Dni Wspólnoty Ruchu i 2 Rejonowe Dni Wspólnoty Ruchu.
Pierwszy Diecezjalny Dzień Wspólnoty odbył się 11 października w Świdnicy (podczas pobytu moderatora generalnego ks.Adama Wodarczyka), drugi odbędzie się w okresie wielkanocnym.
Najbliższy Rejonowy Dzień Wspólnoty zaplanowany jest ok. 8 grudnia, który jest świętem patronalnym Ruchu i tym dniem kiedy wpatrując się w Niepokalaną Matkę Kościoła wspólnoty młodzieżowe wstępują do deuterokatechumenatu.
Dodatkowo spotkaniem diecezjalnym będzie tradycyjne już spotkanie opłatkowe rodzin z biskupem.
Postanowiliśmy również podjąć konkretne działania umożliwiające powstanie ważnych dla życia Ruchu diakonii, które od dawna gdzieś kiełkują, ale wciąż są w zarodku.
Cieszymy się, że następną wyłaniającą się diakonią jest Diakonia Życia i Diakonia Oaz Rekolekcyjnych.
Mamy nadzieję, że znajdą się też osoby gotowe do wzięcia odpowiedzialności za Diecezjalną Diakonię Modlitwy.