znak-foska
I spotkanie Diecezjalnej Diakonii Życia - 8 listopada 2009
do strony głównej


W dniu 8 listopada 2009 w parafii Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie osób zainteresowanych posługą w Diakonii Życia w naszej diecezji. Uczestnicy po zapoznaniu się z zadaniami tej diakonii zadeklarowali gotowość służby. Możemy więc z radością ogłosić, że zawiązała się na szczeblu naszej diecezji Diakonia Życia, która w najbliższym czasie określi swoje zadania. Parą odpowiedzialną zostali Urszula i Tadeusz Biedowie z rejonu Kłodzko.

Członkowie Ruchu Światło Życie od wielu lat podejmują działania na rzecz Cywilizacji Życia. Jest to praca w poradnictwie rodzinnym, podejmowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, organizowanie nabożeństw w obronie życia. Jednym z głównych celów nowo powstałej diakonii będzie troska o to, aby w naszym Ruchu prawidłowo były przeżywane sprawy związane z płciowością, miłością i obroną życia i aby Ruch w tej dziedzinie podejmował posługę w Kościele. Ważne jest zdobycie wiedzy dotyczącej problemów związanych z godnością życia ludzkiego przez możliwie największą liczbę członków Ruchu, abyśmy nie byli bezbronni wobec argumentacji świata.

Wszystkie osoby, które chciałyby jeszcze wejść w skład diakonii zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 6 grudnia w Dzierżoniowie.
Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres email: ubieda@op.pl ; tel. 74 872 91 56.
Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej Centralnej Diakonii Życia: www.oaza.pl/cdz.