znak-foska
I spotkanie Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych - 6 listopada 2009
do strony głównej


W dniu 6.11.2009 r. w parafii Królowej Różańca św. czyli na Skałkach w Dzierżoniowie odbyło się pierwsze spotkanie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. Jego głównym celem było zawiązanie się tej Diakonii. Prowadzącymi to spotkanie byli: para diecezjalna Teresa i Andrzej Kościółkowie i moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Marcin Ogórek oraz moderator diecezjalny Domowego Kościoła ks. Adam Woźniak.
Na początku Andrzej Kościółek zapoznał wszystkich zebranych z treścią listu Kręgu Centralnego - "Istota Rekolekcji Oazowych".
Następnie prowadzący wspólnie pokazali potrzebę zawiązania się takiej Diakonii w naszej świdnickiej diecezji oraz przedstawili zadania jakich mieliby się podjąć jej członkowie. Mają one dotyczyć: rozeznawania odnośnie potrzeb na organizację rekolekcji w naszej diecezji, organizacji wyjazdów na Oazy letnie i ORAR-y, gromadzenia materiałów potrzebnych na rekolekcje oraz dbałości, by wszystkie te działania były podejmowane w łączności z Centrum Ruchu w Krościenku. Owocem spotkania było zaplanowanie zorganizowania przez naszą diecezję ORAR-u I i II stopnia oraz Oazy letniej I i III stopnia. Szczegóły dotyczące rekolekcji zostaną podane w późniejszym terminie.
Następne spotkanie, odbędzie się w piątek 4.12.2009 r. o godz. 19:30 w parafii Królowej Różańca św. w Dzierżoniowie. Zaproszeni na nie są wszyscy, którzy chcieliby włączyć się w posługę tej Diakonii.

Ania Starczewska