znak-foska
Marzenia i plany ks. Marcina ... - listopad 2009
do strony głównejże zamierza usprawnić przepływ informacji z góry w dół i z dołu do góry ...
 

     Pragniemy wraz z Diakonią Środków Przekazu stworzyć Grupę Mailową, co umożliwi przekaz i wymianę informacji pomiędzy szczeblem diecezjalnym i członkami Ruchu. Ułatwi to również kontakt z odpowiedzialnymi za Oazę w diecezji.

 

 

jakie widzi potrzeby Ruchu i Kościoła ...
 

     Z Diakonią Liturgiczną chcemy pogłębienia formacji liturgicznej członków Ruchu, co wpłynie na głębszą świadomość przeżywania akcji liturgicznej.

 

Nasz nowy moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie - ks. Marcin bardzo przeżywa swoją posługę, chętnie więc mówi o niej po kilkanaście godzin na dobę :)
Dowiedzieliśmy się w ten sposób:


jaką wizję pracy ma nasz nowy Moderator Diecezjalny ...
 

     Wszelkie inicjatywy jakich pragnę się podjąć jako moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie będą kontynuacją działań pierwszego moderatora - księdza Mirosława Rakoczego i realizacją planów podjętych w pierwszym roku istnienia diecezji świdnickiej.

 

 

co ks. Marcinowi wydaje się najważniejsze i od czego zamierza rozpocząć swoją posługę ...
 

     Na pierwszy plan wśród zadań moderatora diecezjalnego wysuwa się odbudowanie struktur Ruchu w diecezji, co usprawni jego działania wypływające z charyzmatu. Priorytetową sprawą jest powstanie Diecezjalnej Diakonii Jedności, a w dalszym odstępie czasu Diakonii Życia, Diakonii Modlitwy, Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, Diakonii Formacji, Diakonii Muzycznej, wszystkie na szczeblu diecezjalnym. Natomiast w poszczególnych rejonach winny powstawać jak najliczniej różne diakonie specjalistyczne.

 

 

jak widzi rolę kapłanów moderatorów i współpracę z nimi ...
 

     W rejonach naszej diecezji są kapłani posługujący jako Rejonowi Moderatorzy DK, jest jednak realna potrzeba, aby przywrócić na nowo funkcję moderatora rejonowego Ruchu. Przyczyni się to do umocnienia jedności poszczególnych gałęzi Oazy. Tematycznie wiąże się z tym powstanie wspólnoty kapłańskiej związanej z Ruchem Światło-Życie. Żywię nadzieję, iż spotkania kapłańskie (formacyjne) będą się odbywały regularnie, co oby zaowocowało zawiązaniem w naszej diecezji wspólnoty Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

 

 

czego jeszcze pragnie moderator ...
 

     Pragnę podziękować Księdzu Mirosławowi Rakoczemu, pierwszemu moderatorowi diecezjalnemu Ruchu Światło-Życie w diecezji Świdnickiej, za zbudowanie struktur Ruchu i za jego oddanie dla wspólnoty Ruchu. Pełnił tę posługę od roku 2004, kiedy to powstała nasza diecezja. Życzę księdzu Mirosławowi owocnej pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz radości w posłudze moderatora akademickiej wspólnoty oazowej w Lublinie.

 

Dziękujemy za te zwierzenia i życzymy wytrwałości i obiecujemy modlić się, żeby Księdza zapał i gorliwość dawały Księdzu radość i mogły być zaraźliwe :)
Szczęść Boże !!!