znak-foska
Opłatkowe spotkanie rodzin z Biskupem - 2 stycznia 2010
do strony głównej
     W sobotę 2 stycznia 2010r. w auli Kurii Biskupiej w Świdnicy, odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe rodzin z ks.Biskupem Ignacym Decem. Na spotkanie przybyły rodziny, małżonkowie i dzieci Domowego Kościoła oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z całej diecezji. W spotkaniu uczestniczyli także kapłani moderatorzy kręgów i sekcji Stowarzyszenia.
     W imieniu przybyłych ks. Biskupa przywitał ks. Adam Woźniak moderator diecezjalny Domowego Kościoła. Witając dostojnego gościa ks. Adam Woźniak podkreślił, że obecność ks. Biskupa jest dla nas nie tylko wielką radością, ale również stanowi potwierdzenie tego, że jesteśmy na właściwej drodze. Jak dobrze być na właściwej drodze ...
     W dalszej części spotkania para diecezjalna DK Teresa i Andrzej Kościółek powitali poszczególne wspólnoty i przedstawili informację dotyczącą działających w diecezji diakonii Ruchu.
     Biskup nawiązując do Listu napisanego przez Biskupów na Niedzielę Świętej Rodziny, zwrócił uwagę z jednej strony na zagrożenia, z którymi współczesna rodzina musi się zmierzyć, a z drugiej pokazywał piękno rodziny i jej znaczenie dla człowieka, społeczeństwa i świata i zachęcał do aktywnej troski o rodzinę - do korzystania z pomocy, jaką stanowią Ruchy, a między nimi Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie.
Błogosławiąc zebranym ks. Biskup życzył, abyśmy żyli tajemnicą Bożego Narodzenia - tajemnicą miłości, pamiętając o tym, że zawsze jest nadzieja ponieważ na ziemi jest z nami Jezus Chrystus.
     Następnie w atmosferze miłości rozpoczął się czas dzielenia opłatkiem, spotkań przy zastawionym stole i wspólnego kolędowania. Ks.Biskup nie tylko nadawał ton wspólnemu kolędowaniu, nie tylko śpiewał zwyczajem poprzednich lat, ale tym razem także grał kolędy na pianinie.
     Punktem kulminacyjnym spotkania opłatkowego była Eucharystia pod przewodnictwem Ks.Biskupa.
W słowach skierowanych podczas homilii ks. Biskup podkreślił, że przez Świętą Rodzinę z Nazaretu Pan Bóg pokazuje nam, co jest dla nas najważniejsze, że najważniejsza jest miłość. W szczególności zapadły w naszych sercach słowa księdza Biskupa o tym, że szczęśliwym można być tylko dzięki innym i z innymi - tego uczy nas stajenka Betlejemska. Powinniśmy być "gotowi żyć dla innych" ... " wielka miłość i wielkie szczęście idą w parze, a powinny spotkać się w rodzinie".
     Dla nas członków Domowego Kościoła w szczególności te słowa zabrzmiały nie tylko jako nauka, ale jako przesłanie w realizacji naszych zobowiązań.
W tym świątecznym spotkaniu staraliśmy się również pamiętać o przeżywanym w Kościele Roku Kapłańskim. Mając świadomość tego, jak bardzo rodzinom potrzebni są kapłani, a kapłanom zdrowe rodziny, w których i w pracy z którymi, będzie mogło dojrzewać ich powołanie chcieliśmy podarować im swoją modlitwę, dlatego wychodząc z kościoła każda rodzina dostała tekst modlitwy za kapłanów i wylosowany obrazek prymicyjny jakiegoś kapłana (także biskupów), którego w szczególny sposób otoczy swoją modlitwą. Chcielibyśmy prosić także wszystkie rodziny, które w spotkaniu nie uczestniczyły o włączenie się w tę wspólną modlitwę za biskupów, prezbiterów, diakonów i kleryków - o świętość życia, o gorliwość, o umocnienie powołania, o osobistą relację z Jezusem i czas na jej pielęgnowanie przed Najświętszym Sakramentem i ...
Za dar spotkania we wspólnocie i przeżywania go w duchu radości oraz wzajemnej miłości -
Bogu niech będą dzięki! - Marta Padło  
zdjęcia: ks. Adam