znak-foska
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Życia - 31 stycznia 2010
do strony głównej

W dniu 31 stycznia 2010 roku, odbyło sie kolejne już spotkanie Diecezjalnej Diakonii Życia. Członkowie Diakonii, których liczba ostatnio zmniejszyła się o przedstawicieli młodzieży, (uznali, że to jeszcze nie ich miejsce posługiwania :-( ), po wspólnej modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym, w ramach formacji diakonijnej rozpoczęli omawianie Encykliki Pawła VI "Humanae vitae".

Ula i Tadeusz Biedowie, jako odpowiedzialni za tę Diakonię przekazali informacje dotyczące inicjatyw Centralnej Diakonii Życia, Ruchów Obrony Życia, wspólnych planów i inicjatyw diecezjalnych.

Omówiono możliwe zadania stojące przed Diakonią Życia na najbliższy czas, takie jak włączanie członków Ruchu i innych osób w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, oraz informacja o Dniu Świętości Życia w dniu 25 marca i zorganizowanie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w parafiach w tym dniu. Zastanawiano sie także nad działaniami w najbliższych latach.