znak-foska
Kalisz 2010
do strony głównej

Coroczna Pielgrzymka do Świętego Józefa pod hasłem: Rodzina słuchająca Pana w codzienności.

Jeszcze w piątek lało jak z cebra (niektórzy tracili wiarę w pogodę :) a w sobotę już na trasie powitało nas piękne słońce - jakby uśmiech św. Józefa rozpędził wszystkie chmury i zapraszał nas do siebie - do Kalisza.

Powitanie przez księdza Prałata Jacka Plotę - kustosza Sanktuarium Św. Józefa jak zawsze było bardzo ciepłe i serdeczne. Zawiązanie wspólnoty i słowo ks. Bp. Adama Szala skierowane do nas - pielgrzymów rozpoczęło ten piękny czas przeżywany we wspólnocie Oazy Rodzin w Kaliszu :) .

Wysłuchaliśmy konferencji ks. Jan Mikulskiego. Ksiądz Jan przypominał nam jak bardzo ważną rolą jest formacja w Ruchu. Mówił, że powinniśmy się otworzyć na działanie Ducha świętego w naszym życiu. Porównał Jego działanie w naszym życiu do dyrygenta, który trzyma w ręku pałeczkę - tym dyrygentem jest Duch Święty a my, wsłuchani w Jego głos jesteśmy jak batuta, którą trzyma - otwarci na Jego działanie i posłuszni Jego woli. Poprzez otwarcie się na Słowo Boże stajemy się Jego własnością, o którą On dba i którą się opiekuje. Musimy Mu tylko pozwolić wejść w nasze życie i oddać wszystkie radości i troski dnia codziennego. A Duch Święty będzie nas prowadził przez życie Drogą do Ojca. Wierząc w Jego działanie mamy tą pewność, iż w każdej sytuacji pomaga nam i nawet z największego zła wyprowadzi dobro, które nas zbliży do Niego.

Po konferencji był czas świadectw - Elżbieta i Mirosław Wrotkowie z archidiecezji warszawskiej mówili nam jak wygląda to wsłuchiwanie się w Głos Pana w ich rodzinie. Opowiadali o swojej modlitwie osobistej, małżeńskiej, rodzinnej, o dialogu małżeńskim i rodzinnym oraz o świętym czasie rekolekcji. Słuchając ich świadectwa, każdy z nas zastanawiał się jak wygląda to słuchanie Głosu Pana w jego rodzinie - w czym jesteśmy dobrzy a na jakim obszarze musimy jeszcze popracować.

Po świadectwach wyszliśmy przed ołtarz polowy na nabożeństwo majowe dziękując Matce Boskiej za wszystkie otrzymane łaski.

I wreszcie długo oczekiwana chwila :) - przerwa na posiłek :) - tak naprawdę był to czas na gorące powitania Przyjaciół z całej Polski. Radości i rozmowom nie było końca – wspólnota zawiązana na rekolekcjach nie wygasła, tętniła życiem i malowała uśmiechy na naszych twarzach :). Zewsząd było słychać: dzień dobry, witajcie i jak dobrze, że jesteście ...

Inauguracją dnia była wspólna msza święta na placu przed kościołem, której przewodniczył ks. bp Stanisław Napierała. W homilii ks. Bp podkreślał jak ważną rolę w życiu ma rodzina oparta na kobiecie i mężczyźnie, rodzina silna i zjednoczona w miłości do Boga i do siebie, rodzina otwarta na dar życia i miłości. Mówił o zagrożeniach jakie rodzina napotyka we współczesnym świecie, o degradacji wartości rodzinnych i atakach na jej wartości moralne. Tylko wsłuchani w głos Boga i otwarci na Jego działanie będziemy silni Jego Siłą i mądrzy Jego Mądrością. A tego Głosu mamy słuchać w ciszy naszych serc pamiętając że Pan przychodzi do nas w lekkim powiewie ...

Na zakończenie oddaliśmy nasze rodziny pod opiekę świętemu Józefowi w uroczystym akcie oddania:


Akt oddania Ruchu Światło-Życie gałęzi rodzinnej w opiekę Świętemu Józefowi.


Opatrznościowy Stróżu Świętej Rodziny!

Wezwawszy pomocy Niepokalanej, Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością także błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Bogurodzicą dziewicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie zawierzamy Twojej opiece siebie i wszystkie rodziny Domowego Kościoła, a także rodziny skupiające się w innych ruchach, organizacjach i wspólnotach rodzinnych, naśladujących wzór Twej Świętej Rodziny w Nazarecie.

Opiekunie Kościoła Świętego.

Czuwaj nad nami i wszystkimi rodzinami, zwłaszcza nad tymi, które przeżywają kryzysy i trudności.

Oddajemy Tobie w opiekę każdą rodzinę, która jest Kościołem domowym; ucz je zachować i pomnażać dar miłości, otrzymany od Jezusa, którego byłeś opiekunem. Uproś nam wzajemną miłość i pokój w rodzinach, pomagaj w wychowywaniu dzieci oraz wspieraj nas w codziennych troskach i kłopotach.

Józefie Najsprawiedliwszy!

Czuwaj nad całą wspólnotą Domowego Kościoła i spraw, aby troska o uświęcenie naszych rodzin była głównym celem naszego życia. Obroń nas od wszelkich zasadzek złego ducha, nie daj nam ulec lenistwu, opieszałości i małoduszności. Naucz nas rozpoznawania i przyjmowania prawdy oraz pokornej postawy w jej służbie. Chroń nasze myśli i czyny od ciemności i zła. Pomóż nam miłować Jezusa Chrystusa i Twoją Oblubienicę Maryję ponad wszystko. Uwrażliwiaj nas na świętość życia i miłości.

Głowo Świętej Rodziny!

Wielka rodzina Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruch Światło-Życie oddaje się Tobie w opiekę, w szczególnym okresie dla naszej Ojczyzny, gdy toczy się walka o kształt polskiej rodziny w Trzecim Tysiącleciu Chrześcijaństwa. Zawierzamy Tobie wszystkie kręgi rodzin naszego Ruchu, a także wszystkie rodziny. W sposób szczególny zawierzamy Tobie trudne sprawy naszych rodzin i całego Ruchu; uchroń nas od wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw.

Święty Józefie, wstawiaj się za nami!

Do zobaczenia 28 maja 2011 roku :) :) :) !!!!!!!!!!

Jan i Alina Augustyn