znak-foska
Zakończenie roku formacyjnego w Rejonie Dzierżoniów - Pieszyce 19.06.2010
do strony głównej"Jan Paweł II o dniu wspólnoty mówił tak:
Jest to dzień rachunku, można by powiedzieć, dzień rachunku sumienia z dojrzałości
jaką osiągnęliśmy. Jest to jednocześnie dzień podziękowania
za tę dojrzałość, którą osiągnęliśmy w Chrystusie
i przez Chrystusa pomiędzy sobą. Starajcie się:
- w szczególny sposób otwierać wasze serca,
- w szczególny sposób dziękować,
- w szczególny sposób przepraszać,
- w szczególny sposób przeżywać jedność,
- i w szczególny sposób o tę jedność prosić ..."

(z komentarza na rozesłanie)

W sobotę 19 czerwca tradycyjnie już spotkaliśmy się na Dniu Wspólnoty, który jest podsumowaniem rocznej pracy formacyjnej kręgów rodzin, młodzieży i grupy dorosłych. Eucharystią o godz. 15:00 rozpoczęliśmy nasze świętowanie w domu gościnnych i życzliwych Sióstr Salezjanek w Pieszycach. Sprawował ją nasz Moderator ks.Krzysztof Cora wraz z ks. Rafałem Masztalerzem i ks. Wojciechem Iwanickim.


zdjęcia: Ryszard i Tadeusz; realizacja: Ryszard;

W czasie Homilii ks. Moderator przypomniał, że najważniejszym pragnieniem każdego chrześcijanina powinno być pragnienie Świętości (Bóg mówi - świętymi bądźcie jak i ja jestem Święty). Oznacza to, że trzeba oddać całe swoje życie, a nie tylko jakieś niepotrzebne lub mniej ważne dziedziny życia do dyspozycji Boga. Oddać całe oznacza zaakceptować i realizować boży plan dla naszego życia. Delikatnie i z miłością zachęcił nas do krótkiego "rachunku sumienia" jak w praktyce wygląda nasza dojrzałość np. obecność na dniach wspólnoty, na nieszporach, na spotkaniach kręgu, realizacja zobowiązań itp. Każdy sam musi sobie na te pytania odpowiedzieć. Ks. Krzysztof podziękował też za kolejny rok pracy wszystkim księżom posługującym w kręgach oraz całej wspólnocie za pomoc i modlitwę jakiej on sam doświadczył przez pierwszy rok pracy w charakterze Moderatora.
Po Eucharystii spotkaliśmy się na Agapie racząc się pysznym ciastem i kiełbaskami pieczonymi na ognisku. Wszystkim którym zawdzięczamy możliwość spotkania, a szczególnie Siostrom Salezjankom serdecznie dziękujemy.
O godz. 18:00 rozpoczął się Krąg Diecezjalny, na którym Księża Moderatorzy, pary rejonowe i odpowiedzialni za diakonie zebrali się, aby dziękować dobremu Bogu za miniony rok, podsumować pracę rejonów i wybrać nową Parę Diecezjalną. Na wniosek Diecezjalnego Moderatora Domowego Kościoła ks. Adama Woźniaka i za zgodą samych zainteresowanych została przedłużona kadencja obecnej pary diecezjalnej. Terenia i Andrzej Kościółek na koleny rok zgodzili się pełnić tę posługę. My też dziękujemy za pomoc i modlitwę Wam wszystkim.

Ewa i Marek