znak-foska
Rozpoczęcie roku formacyjnego 2010-2011
do strony głównej


W Imię Boże - ZACZYNAMY! ...
To staropolskie wezwanie chyba dobrze oddaje to, co wspólnoty Ruchu Światło-Życie naszej diecezji przeżywały przez dwie ostatnie soboty, czyli ... rozpoczęcie nowego roku formacyjnego 2010/2011,
którego tematem będzie "SŁUCHAĆ PANA"
Po trzech kolejnych latach poświęconych EWANGELIZACJI, których tematy brzmiały: "Idźcie i głoście",
"Czyńcie uczniów" i "Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów" i wyznaczały całkiem poważne zadania, temat tego roku "Słuchać Pana" zwraca naszą uwagę na to, że to Bóg nas powołuje i posyła, abyśmy to czynili. Moderator Generalny Ruchu - ks. Adam Wodarczyk podczas Kongregacji Odpowiedzialnych w swoim referacie programowym, mówiąc o sposobach słuchania Pana powiedział: "Dopiero człowiek, który staje przed obliczem Pana - jak biblijny prorok Samuel - ze słowami Mów Panie, bo sługa Twój słucha, może realizować Boże dzieła."
>> więcej ... http://www.oaza.pl/cdks/ko/ko35/
Aby to, co będziemy czynić, było zgodne z Jego wolą - a nie z naszą, musimy ją najpierw poznać i odróżnić od własnej. Bóg mówi do nas nieustannie, każdego dnia i na różne sposoby, ale aby naprawdę Go usłyszeć i poznać Jego wolę musimy nauczyć się słuchać Go - rozpoznawać Jego głos i działanie. A potem odowiadać na Jego wezwanie.
W poprzednich latach umykało nam czasem to, że uroczyste rozpoczęcie nowego roku, to moment w którym Bóg wobec wspólnoty powierza nam misję i nas posyła, a my ją przyjmujemy razem z Jego błogosławieństwem, które nas uzdalnia do wypełnienia jej.
W ubiegłym roku to rozesłanie odbyło się podczas Diecezjalnego powakacyjnego spotkania w Wirach, gdzie wspólnie młodzież, rodziny i dorośli modlili się za siebie i podejmujących posługę - animatorów małych grup i kręgów rodzin i przyjmowali błogosławieństwo na nowy rok pracy formacyjnej.
W tym roku Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu odbędzie się 16 lub 17 października, natomiast każdy rejon samodzielnie organizuje rozpoczęcie nowego roku, ponieważ jest to dobra okazja do budowania wspólnoty w rejonie - do wspólnej modlitwy i Eucharystii, które najpełniej budują wspólnotę, ale także do budowania relacji z ludźmi poprzez spotkanie, poznanie, wzajemną troskę, służenie sobie nawzajem, dzielenie się sobą i swoim życiem.
Wtedy niewątpliwie spełnia się obietnica Jezusa: "gdzie dwaj lub trzej spotykają się w Imię Moje, tam Jestem pośród nich" a Jego Słowo jest szczególnie "żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca", bo wtedy najbardziej jesteśmy jedno w NIM - zebrani w Jego Imię, czyli otwarci na słuchanie Pana, na powiew Ducha Świętego, który "jest sprawcą wszelkiego chcenia i działania w nas".
Za Jego bliskość, za obecność w braciach i Eucharystii, za Jego błogosławieństwo, miłość i zaufanie, którym obdarza każdego z nas i za wszystko, co dla nas zaplanował i czym obdarzy nas w tym roku -
NIECH IMIĘ PANA BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONE!Rozpoczęcie roku formacyjnego w rejonie Dzierżoniów

"Chcemy słuchać Cię.
W miłości Twej stawać się podobnymi do Ciebie.
Niech Słowo Twe wzejdzie.
Weź serca i przemieniaj je ..."
więcej ..>>

To słowa z Piosenki Roku, którą rozpoczęliśmy w sobotę 4 września pierwsze w tym roku formacyjnym spotkanie, w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Dzierżoniowie. Słowa te najpierw wyśpiewane przez scholę i cały lud zgromadzony na Eucharystii; czyli wspólnoty młodzieży oazowej z parafii Chrystusa Króla i Królowej Różańca Świętego, wspólnotę (grupę) dorosłych z parafii św.Jerzego i rodziny Domowego Kościoła z rejonu Dzierżoniów oraz innych parafian Chrystusa Króla, a potem powtórzone przez ks. Dominika w komentarzu, przypomniały nam, po co tam przyszliśmy i po co jesteśmy w Ruchu.
Obudziły pragnienie słuchania Pana w Jego Słowie, w liturgii, w spotkanych ludziach i wydarzeniach.
Otwarcia serca na moc Ducha Świętego, który ożywia wszystko i uzdalnia do budowania.
Usłyszane w Liturgii Słowa:"czemu to wzywacie Mnie Panie, Panie a nie czynicie tego, co mówię (Łk 6,43-49) przypomniały o potrzebie wierności, potrzebie dokonywania dobrych wyborów, odróżniania prawdziwego dobra, od dobra pozornego (1Kor 10,14-22).
W moim sercu brzmią do tej pory, bo wciąż nie wiem, co chciał mi powiedzieć Bóg przez Pawła słowami: "Najmilsi strzeżcie sie bałwochwalstwa (...) Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie siedzieć przy stole Pana i przy stole demonów" - i gdyby ktoś chciał podzielić się ze mną swoim rozumieniem tego Słowa - co ono może oznaczać dla nas, dla mnie - to będę wdzięczna ;-)
Myślę, że tak, jak dla większości, Eucharystia była dla mnie najważniejszym momentem spotkania, a reszta dopełnieniem, za które jednak również jestem wdzięczna i zastanawiam się "czym sie Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?" (Ps116,12).


prezentację przygotował: Ryszard

Bo wielką radością były dla mnie świadectwa i to, że wreszcie "ktoś nowy" pojechał na oazę Ist. i doświadczył radości bycia wspólnotą w Chrystusie. I to, że w spotkaniu uczestniczyła młodzież, która podzieliła się swoim pięknym - choć trudnym - świadectwem z przeżytych rekolekcji.
Przywykliśmy do tego, że nasze świadectwa mówią o ppozytywnych przeżyciach, więc widziałam ich trud związany z wyrażeniem tego, że na rekolekcjach rodziły się negatywne emocje, nieporozumienia i niepokój.
Rozumiem to, bo sama kiedyś przeżywałam taki stan, kiedy po cudownym I-szym stopniu, pojechaliśmy na oazę II-stopnia, gdzie wszystko było inaczej - nie tak ;) Dużo później okazało się, że to tak ma być. Ponieważ, żeby naprawdę przeżyć II-stopień, żeby zrozumieć plan Boga i przyjąć Jego miłość pomimo wszystko i Jego przebaczenie, trzeba poczuć się grzesznikiem - z o b a c z y ć swoją niewolę i jej ciężar.
Świadectwo młodzieży (trochę wspólne ;-) mówiące o trudnościach, a zarazem o radości i jedności doświadczanej podczas wspólnej modlitwy - adoracji Najświętszego Sakramentu świetnie pokazało stan niewoli - grzechu i to, że to Bóg wyzwala z niewoli.
Przypomniało mi, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli tylko chcemy Go słuchać i być Mu posłuszni, to ON mówi, działa, wyzwala, uzdrawia i jednoczy. A ponieważ do wyleczenia potrzebna jest diagnoza, to czasem Bóg pomaga nam zobaczyć i nazwać problem właśnie przez trudne sytuacje, trudnych ludzi i chce nas uczyć, jak zwyciężać Jego mocą - umierać dla grzechu i żyć nowym życiem - wystarczy słuchać Pana.

Radością była także kończąca spotkanie modlitwa Liturgią Godzin. Wdzięczna jestem Panu za troskę wszystkich; kapłanów, scholi, pary rejonowej, służby liturgicznej i diakonii modlitwy o jej piękno, czyli szczegóły, które pomagają modlić się.
I za katechezę moderatora rejonowego DK - ks.Krzysztofa, który odwołując się do słów Piosenki Roku, którymi rozpoczęliśmy, przypomniał, że aby czynić dzieła Boże trzeba s ł u c h a ć  P a n a  i być posłusznym Jego Słowu. Tylko wtedy, to co czynimy i mówimy ma moc i jest budowaniem na mocnym fundamencie, a nie na piasku. Wszyscy jesteśmy do tego wezwani, a w szczególny sposób animatorzy.
Przypominać nam o tym przez cały rok będą świece, które w raz z błogosławieństwem otrzymali animatorzy podejmujący posługę w tym roku. Świece te zapalone zostały od świecy Oazy symbolizującej Chrystusa - Światłość świata, za którym chcemy iść i od którego chcemy się uczyć miłości, bo to "Jego Słowo jest lampą u naszych stóp i światłem na naszej ścieżce".
Ks.Krzysztof mówił też o radości z wszystkich uczestników tego spotkania, ale też o pewnym niedosycie, bo zawsze ma nadzieję, że będzie nas więcej ...
Podobnie, jak ks.Krzysztof marzę, że może następnym razem ... (więcej osób u s ł y s z y zaproszenie ;).
Za kolejny dar spotkania, za radość i za wszystkich - CHWAŁA PANU!

Mariola K.  
 

zdjęcia:  Tadeusz... relacje z innych rejonów ...