znak-foska
Podsumowanie pracy rocznej DK w Przemyślu - 11-12 września 2010
do strony głównej

     W dniach 11-12 września odbyło się w Przemyślu spotkanie par diecezjalnych DK z Polski i zagranicy. Dziękowaliśmy Bogu za dary łaski otrzymane w minionym roku i prosiliśmy o prowadzenie Ducha Św., światło Słowa Pana i Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków naszych wspólnot na każdy dzień kolejnego roku.
Podczas spotkania odbyły się wybory nowej Pary Krajowej DK.
Spośród trójki kandydatów, Duch Św. (poprzez tajne głosowanie par diecezjalnych i członków Kręgu Centralnego) wybrał na nową Parę Krajową DK: Beatę i Tomasza Strużanowskich z diec. toruńskiej – znanych nam jako redaktorów "Listu do wspólnot rodzinnych DK".
Bogu niech będzie chwała!

Teresa i Andrzej Kościółek