znak-foska
SPOTKANIE DIECEZJALNEJ DIAKONII JEDNOŚCI I MODERACJI - 19.09.2010
do strony głównej

W dniu 19 września 2010r. odbyło się pierwsze w tym roku formacyjnym spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie, które miało następujący przebieg.
 1. Modlitwa o dary Ducha Świętego potrzebne w posłudze w diecezji i dzielenie się Słowem Bożym
 2. Wprowadzenie Moderatora Diecezjalnego Ruchu - ks. Marcina - przypomnienie istoty posługi Diakonii Jedności i Diakonii Moderacji i przedstawienie nowych członków zaproszonych do uczestnictwa w tej posłudze.
 3. Świadectwa odpowiedzialnych za poszczególne diakonie diecezjalne:
  • Diakonia Liturgiczna - formacja obejmuje dwie płaszczyzny - pierwsza dotyczy nieustannego pogłębiania świadomości liturgicznej członków wspólnot, druga prowadzi ku wychodzeniu na zewnątrz, podejmowaniu współodpowiedzialności za kształtowanie liturgii we wspólnotach parafialnych. Owocem spotkań diakonii jest przygotowanie służby liturgicznej, komentarzy, modlitwy wiernych na diecezjalne i rejonowe Dni Wspólnoty.
  • Diecezjalna Para Domowego Kościoła - w ramach formacji Domowego Kościoła odbyły się: Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ruchu IIst, Rekolekcje ewangelizacyjne.
   Para diecezjalna podzieliła się świadectwem z podsumowania pracy Domowego Kościoła, które odbyło się w Przemyślu.
  • Diakonia Życia poinformowała o rozpoczęciu pracy w dniu 11 września i planowanych spotkaniach formacyjnych w oparciu o encyklikę papieża Pawła VI "Humanae Vitae". W spotkaniach diakonii uczestniczy 12 osób (5 małżeństw i 2 osoby samotne). Opiekę duchową sprawuje ks. Krzysztof Pełech. Propozycje Diakonii Życia dla wspólnot diecezji w rozpoczynającym się roku szkolnym to: przeprowadzenie 28 grudnia w swoich parafiach nabożeństwa ekspiacyjnego za grzechy dzieciobójstwa z wykorzystaniem przygotowanych przez diakonię materiałów, cykl spotkań dla młodzieży poprowadzony przez przygotowane osoby z diakonii, zorganizowanie festynu pt. "Radość życia", przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży z finałem 25 marca w Dniu Świętości Życia
  • Diakonia Słowa i Komunikowania Społecznego - odpowiedzialni przekazali informacje dotyczące zmian wyglądu strony internetowej ułatwiających korzystanie z niej i umieszczanie na bieżąco nowych informacji. Zostały zaprezentowane ciekawe pozycje, które mogą stanowić uzupełnienie formacji indywidualnej członków wspólnot. Aby usprawnić przepływ informacji, odpowiedzialni zwrócili się z prośbą, by każda wspólnota wybrała osobę, która będzie odpowiedzialna za przygotowywanie i przysyłanie materiałów na stronę internetową.
  • Diakonia Muzyczna - w ramach posługi diakonia przygotowała warsztaty muzyczne, tematycznie związane z Triduum Paschalnym, które odbyły się w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób, co potwierdza potrzebę kontynuacji podobnych działań, które integrują zespoły śpiewacze wspólnot oazowych w naszej diecezji.
 4. Świadectwa odpowiedzialnych za wspólnoty deuterokatechumenalne (młodzież) w parafiach:
  • Parafia Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie - w czasie tegorocznych wakacji młodzież ze wpólnoty oazowej uczestniczyła w rekolekcjach Ist. i IIst., które odbyły się w Rzeszowie. Moderatorami dla poszczególnych stopni byli ks.Grzegorz Kwiatkowski i ks.Paweł Traczykowski.
  • Parafia pw.Michała Archanioła w Mieroszowie - wspólnota zorganizowała w czasie wakacji Oazę Dzieci Bożych, w której uczestniczyło 32 dzieci z naszej diecezji, a także 7 dzieci z Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.
 5. Głos Moderatora - Ksiądz Moderator odniósł się do wypowiedzi poszczególnych osób, a następnie przekazał informacje z Podsumowania Oaz Żywego Kościoła dotyczące oaz wakacyjnych oraz tego, czym żyje Ruch i Centrum Ruchu:
  • przekazanie terminarza pracy rocznej
  • informacje na temat przebiegu procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego
  • kwestia zaistnienia Ruchu "Światło - Życie" w mediach katolickich
  • iformacje na temat niezbędnych inwestycjji podejmowanych na Kopiej Górce (rozpoczęta akcja wymiany okien i dachu) i związanych z tym potrzeb materialnych oraz odpowiedzialności członków Ruchu za ten wymiar życia Ruchu.
  • sprawa rekolekcji wakacyjnych oraz udziału w nich kleryków diecezji świdnickiej