znak-foska
Diecezjalny Dzień Wspólnoty - Bardo Śląskie - 17 października 2010r
do strony głównej

      17 października 2010r spotkaliśmy się na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Bardzie. Powitał nas - wszystkie grupy młodzieżowe, dorosłych, dzieci, Domowy Kościół i kapłanów ze wszystkich czterech rejonów - ksiądz Marcin Ogórek moderator diecezjalny Ruchu. Temat obecnego roku to "Słuchać Pana" i w tym temacie ksiądz moderator wygłosił do nas homilię. Zapadło mi w pamięci parę treści, którymi się podzielę. Dzięki spotkaniom z Biblią (czyli Słowem Żywym) staniemy się ziemią żyzną, która wyda plon: 30, 60 lub 100 krotny. Apostołowie są dla nas wzorem do naśladowania - w Dziejach Apostolskich czytamy - " ... Jezusa, którego zabiliście Bóg wskrzesił ... my jesteśmy tego świadkami." Pan Jezus powiedział do nich "... idźcie i nauczajcie wszystkie narody ... Ja jestem z wami ..." Dotyczy to posłannictwa w każdym czasie. Jest to nie tylko nakaz o głoszeniu ale i zapewnienie o obecności Pana Jezusa. Biblia daje możliwość życia w przyjaźni z Synem Bożym, który prowadzi do Boga Ojca. Niesie Ducha prawdy i Ducha Ożywiciela. Podobnie jak woda użyźnia ziemię tak i Duch Św. ożywia i pozwala aby narodził się "Nowy Człowiek". Duch Św. wyprowadza człowieka ze zniewolenia. Ewangelia pozwala prowadzić dialog z żyjącym Chrystusem. Pan Jezus nie boi się naszych pytań - ciągle nam odpowiada. Ewangelia, którą poznali Apostołowie to Słowo Boga Ojca, bo Pan Jezus mówi: "... Ja i Ojciec, jedno jesteśmy ...". Jan Paweł II zachęcał nas abyśmy karmili się Słowem. Zwracał uwagę, że jest duży problem, ponieważ kraje, które znają Ewangelię przestają być chrześcijańskie. Musimy prowadzić nową ewangelizację. Za Św. Pawłem powtarzał: "... biada mi gdybym nie głosił ewangelii ...". Kościół i chrześcijanie żyją ewangelią. Z niej się rodzą i czerpią, aby nie stracić celu, którym jest sam Bóg. Kościół może i powinien być światłością świata. Przytoczę jeszcze słowa Papieża Benedykta XVI: "...czytać Biblię, to tak jakby patrzeć na kompas wskazujący drogę ...".

      Podczas spotkania w grupach uczyliśmy się słuchać Pana czytając i zgłębiając fragment Biblii Rz5,6-11. Ten sam fragment, a do każdego Pan kierował inne Słowo, którym się dzieliliśmy. Jest to zawsze bardzo budujące, bo poprzez słowa innych zwracam uwagę na rzeczy, które też stają się lampą dla mojego wnętrza. To samo słowo otrzymałam podczas spowiedzi św., a także podczas świadectw innych, którzy dzielili się tym jak Pan prowadzi ich przez życie poprzez SŁOWO Biblii.

      Dziękuję Panu Bogu za ten czas, za tych ludzi, którzy nie bali się świadczyć o Jego prowadzeniu i za to, że ciągle wyprowadza mnie z niewoli grzechu (czasem potwierdza to aż trzykrotnie). Po świadectwach oczywiście przyszedł czas na agapę, czyli wspólną radość przy posiłku. Rejon Kłodzko, który był odpowiedzialny, przygotował pyszną zupę i wiele słodkości za co bardzo dziękujemy. Potem był indywidualny Namiot Spotkania, nabożeństwo różańcowe, podczas którego prosiliśmy naszą Mateczkę o wstawiennictwo i opiekę nad naszym Ruchem i najważniejsze - Eucharystia. Po zakończeniu mogliśmy ucałować Matkę Bożą Bardzką Strażniczkę Wiary.

     Za czas wspólnego bycia i umocnienia Bóg Zapłać.

Szczęść Boże  
Joanna Czeczot