znak-foska
Jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii śląskiej - Częstochowa 06.11.2010
do strony głównej

moderatorzy filialni:
z lewej ks. Mariusz Foltyński (nowy)
z prawej ks.Ryszard Nowak (ustępujący)
     6 listopada 2010r. odbył się Jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych naszej filii. Było to spotkanie osób odpowiedzialnych i posługujących w diakoniach specjalistycznych. Tym razem odbyło się w Częstochowie, gdzie zaprosił nas nowy moderator filii - ks. Mariusz Foltyński. Ustępujący moderator - ks. Ryszard Nowak pełnił posługę przez 16 lat.
Naszą diecezję reprezentowało aż 13 osób, w tym obydwaj księża moderatorzy.

     Temat przewodni DWDD brzmiał: Od diakonii do Stowarzyszenia DIAKONIA.
Już na początku spotkania - podczas Jutrzni, usłyszeliśmy, że jako członkowie Ruchu Światło-Życie mamy oddać się całkowicie w miłości Chrystusowi i to oddanie powinno byś życiodajne, prowadzące nas do postawy diakonijnej wyrażającej się w podjęciu służby.

     W czasie DWDD obecny był Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie - ks. Adam Wodarczyk.
W konferencji ks. Adam przypomniał drogę rozpoznawania Bożego planu i charyzmatu Ruchu Ś-Ż przez ks. Franciszka Blachnickiego oraz odkrywanie miejsca posługi osób świeckich w Kościele.
Nasz Ruch jest Chrystocentryczny , oparty na postawie służby i jedności. Jesteśmy formowani do naśladowania Chrystusa Sługi przez postawę uniżenia (postawa diakonijna). Ruch Ś–Ż jest rzeczywistością charyzmatyczną, nastawiony na nasłuchiwanie tego, co Duch Św. od nas oczekuje i podejmowanie odpowiedzi przez wprowadzanie w życie konkretnych działań. Ponieważ potrzebne było uporządkowanie i ujednolicenie wielu działań oraz nadanie prawnych ram ukształtowanej na przestrzeni lat Diakonii Ruchu, powołane zostało przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000r. - Stowarzyszenie "Diakonia Ruchu Światło-Życie".
Ważnym stwierdzeniem było to, że Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie jest eklezjalną pieczęcią działalności Ruchu Światło-Życie, znakiem urzędu Kościoła. Stowarzyszenie Ruchu Ś-Ż, to miejsce dla tych osób, dla których Ruch jest DOMEM życia chrześcijańskiego, a nie tylko szkołą (w szkole tylko się bywa). Dom to miejsce stałego pobytu. Ruch Ś-Ż nie jest tylko naszą prywatna sprawą, ale zatwierdzoną przez Kościół, jego żywą częścią opartą na konkretnej stałej diakonii.
Ks. Moderator zachęcał do przeżycia Oazy Rekolekcyjnej Diakonii -"ORD", która daje szansę całościowego spojrzenia na Ruch, przygotowania się do odpowiedzialnego pełnienia posługi w każdej diakonii oraz realizowania wizji Ruchu. Ks. Adam stwierdził, że prawdą jest, że duchowość Ruchu Ś-Ż może przerastać każdego z nas i nikt nie jest w pełni przygotowany do prowadzenia innych, ale dzięki temu jest miejsce na pokorę, działanie Ducha Św. i wzajemne uzupełnianie się.

     Ks. Ryszard Nowak w homilii powiedział:
Posługa to zmaterializowana postawa diakonijna. Materia jest narzędziem, które służy nam do realizacji naszych celów. Nasz stosunek do rzeczy materialnych (pieniądze, samochód, technika) określa prawdziwość naszej postawy diakonijnej. Powinniśmy umieć czerpać obficie z tego, co jest nam dane. Umieć "głód cierpieć i obfitować".
Musimy ciągle zadawać sobie pytanie – "Kto jest moim Panem?". Jakość miłości bliźniego mówi i świadczy o tym jaka jest nasza relacja z Bogiem.
Zarząd materialnymi dobrami pokazuje, czy możemy zarządzać ludźmi.
Materialne dobra nie są złe, bo wszystko co Bóg stworzył jest dobre. Nie można zaniedbać odpoczynku, troski o ciało, dom ..., ale to nie może być celem naszego życia, nie może być bożkiem.
Kochać – to umieć tracić czas i pieniądze.
Jak żyć i pracować, by Bogu się to podobało?
Jeżeli Jezus jest moim Panem, to należy Mu się nie tylko "dziesięcina", ale 100% mojego czasu, pieniędzy, życia.
Mamy tak żyć "aby ludzie widzieli dobre czyny w nas, ale chwalili Ojca, który jest w niebie".
Jeżeli służba – to z daru, charyzmatu. Jeżeli charyzmat – to dla służby we wspólnocie.

     Na spotkaniu kręgu filialnego mieliśmy okazję spotkać się w gronie par diecezjalnych reprezentujących 9 diecezji filii śląskiej.
W wyniku wyborów została przedłużona o 1 rok posługa naszej parze filialnej Urszuli i Bogdanowi Wieczorek.
W dalszej części spotkania dzieliliśmy się tym, czym żyjemy na co dzień, naszymi radościami i troskami dotyczącymi Domowego Kościoła, a także funkcjonowaniem diakonii w naszych diecezjach.

     Każdy Dzień Wspólnoty jest wielkim darem, doświadczeniem jedności Ruchu braterskiej pomocy i miłości, oraz nieograniczoności działania Ducha Św. Umocnieni wracamy do naszych rodzin i wspólnot.

Za dar spotkania i wspólnoty - Bogu niech będą dzięki!

Teresa i Andrzej Kościółek  
     W dniu 6 listopada 2010r. po raz drugi uczestniczyłam w Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych - tym razem w Częstochowie. Tematem przewodnim była idea istnienia Stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie" powołanego przez Konferencję Episkopatu Polski w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Przedstawił nam ją ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu. Po wysłuchaniu historii powstawania Stowarzyszenia, zdałam sobie sprawę, że jego idea i funkcjonowanie jest bardzo słabo znane wśród członków Ruchu, a co za tym idzie niezbyt wielu z nas do niego należy. W całej filii Śląskiej w ciągu 3 lat zapisało się do Stowarzyszenia 59 osób w tym 1 osoba z naszej diecezji. Ksiądz Wodarczyk bardzo wyraźnie podkreślił, że "Stowarzyszenie jest skierowane do tych, dla których Ruch Światło - Życie jest DOMEM, czyli miejscem, gdzie chcą świadomie budować Kościół i mu służyć." Statystyki, które zastały przedstawione na DWDD wyraźnie wskazują, że takich osób jest wśród nas niewiele. Słowa moderatora uświadomiły mi, że ciągle dojrzewam do pełnego zrozumienia charyzmatu Ruchu i do rzeczywistego zaangażowania w to wielkie dzieło. Zanotowałam zdanie "Naszym celem jest odnowa Kościoła, aby był miejscem żywym i życiodajnym, miejscem żywej modlitwy, liturgii, a także miejscem spełniania powołania kapłańskiego, małżeńskiego i do życia samotnego". Jest to wizja porywająca lecz łatwo zapominać o niej w natłoku codziennych spraw. Postanowiłam, że zapoznam się ze Statutem Stowarzyszenia dostępnym na stronie http://www.oaza.pl/dokument.php?id=970.

     Na spotkaniu w Częstochowie jeszcze mocniej dotarło do mnie jak ważne jest zachowanie jedności w Ruchu. Zwróciłam uwagę na cytowany element myśli ojca Franciszka "Nie realizacja swoich wizji lecz wizji Ruchu Światło - Życie i tylko jedność tych wizji przyniesie owoce". To dla mnie wskazówka do jeszcze większych starań o budowanie mojej osobistej postawy sprzyjającej zachowaniu jedności w kręgu czy w diakonii, w której posługuję. A nie jest to zadanie łatwe zważywszy na fakt, że zazwyczaj moje plany są takie wspaniałe.

     Ostatnia myśl, która także zmusiła mnie do refleksji, pochodzi z homilii wygłoszonej przez ks. Ryszarda Nowaka. "Bogu należy się dziesięcina i z pieniędzy i z naszego czasu. Ale nasuwa się pytanie jak zagospodarować pozostałe 90%, aby było na chwałę Bożą?. Jezus jest moim Panem. Jest Panem 100% mojego czasu i pieniędzy. Jak rozłożyć te 100% aby Bóg był uwielbiony?"

     Oprócz tych cennych odkryć i przemyśleń odczułam na spotkaniu ogromną miłość i jedność zwłaszcza podczas Eucharystii a także radość, że nasza diecezja była tak licznie reprezentowana.

Urszula Bieda