znak-foska
Adwentowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie - 4 grudnia 2010
do strony głównej

Rejon Dzierżoniów

W sobotę, 4 grudnia 2010r., w parafii p.w. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie, odbył się Adwentowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu dzierżoniowskiego. Spotkanie to stanowiło wzmocnienie uczestników w drodze oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

Mamy świadomość obecności Jezusa Chrystusa w Słowie Bożym, w Eucharystii, w sakramentach świętych, a czy widzimy Go? Coroczne oczekiwanie na przyjście Dzieciątka w ubogiej stajence otwiera oczy naszego serca na piękno Nieba, na tajemnicę miłości Boga do człowieka.
Jezus Chrystus - Odwieczne Słowo Ojca, został przez Ojca wysłany na ziemię, by objawić światu Boga, by ukazać ludziom prawdziwe Jego Oblicze! Czas Adwentu, jako nauka przyjmowania Jezusa Chrystusa może być dla duszy owocnym czasem jej rozwoju, jeśli zachowa w sobie pragnienie nieba, nie pójdzie za głosem świata, a wybierze drogę Kościoła, drogę trudną do pokonania, tj. drogę prawdy. Bóg udziela szczególnych łask w adwentowym czasie dla duszy, by mogła w niej dojrzewać Jego miłość. Obecny świat pragnie oddalić nas od nieba. Głoszący konferencję Ksiądz Arkadiusz zachęcał do walki o zbawienie swojej duszy. Przestrzegał, abyśmy nie strzelili "samobójczego gola" i nie doznali wielkiego rozczarowania spóźniając się, kiedy już nic nie będziemy mogli uratować.

Podczas Namiotu Spotkania rozważaliśmy fragment tekstu z drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza o męstwie w głoszeniu Ewangelii, zachęcający "aby rozpalić na nowo charyzmat Boży ... albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia, aby wziąć udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Jezusie Chrystusie przed wiecznymi czasami".
Moc - to odwaga i stanowczość, miłość - to gotowość złożenia ofiary, trzeźwe myślenie - realna ocena rzeczywistości. Te trzy cechy sprzeciwiają się duchowi bojaźni. Co muszę zrobić w czasie obecnego Adwentu, aby odebrać od Boga MOC, MIŁOŚĆ, TRZEŹWE MYŚLENIE? A może ... ich się boję?

Czas spotkania w grupach zjednoczył uczestników nad rozważaniem fragmentu Listu do Kolosan 1,15-23. Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytania:
- Jak Jezus działa w moim życiu ?
- Jak odkrywam Go w Słowie Bożym?
Z radością odkrywaliśmy, że Jezus jest w naszym życiu obecny i działa na różne sposoby.
Najczęściej mówi do nas przez Słowo Boże - to ono jest "lampą u stóp moich i światłem na mojej ścieżce". Słowo Boże pomaga nam najbardziej rozumieć jaki i KIM jest Bóg i kim jesteśmy my dla Boga - pozwala nam poznawać siebie tzn. patrzeć na siebie oczami Boga, zobaczyć siebie takimi, jakimi widzi nas Bóg. Pozwala nam widzieć swoją godność i rozumieć czym jest nadzieja naszego powołania - do jakich wielkich rzeczy zostaliśmy powołani.
Jezus, który jest Słowem Boga mówi nam, jak bardzo Bóg nas kocha i jak bardzo zależy Mu na nas i na tym, żebyśmy byli szczęśliwi i w ten sposób chwalili Ojca, który jest w niebie.
Jezus, który żyje i jest obecny w Kościele, w Eucharystii i w sakramentach działa również i przemienia nasze życie swoją mocą - mocą Ducha Świętego.

Każdy punkt programu Dnia Wspólnoty, który zakończyliśmy wspólną z parafianami Eucharystią i agapą, przypominał - i dobrze, żebyśmy o tym pamiętali - że Jezus Chrystus, CZEKA NA ŚWIADECTWO TWEGO ŻYCIA!

Jadzia  


... relacje z innych rejonów ...