znak-foska
XXXVI Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie - 25-28 lutego 2011
do strony głównej


zdjęcie z serwisu oaza.pl

Koniec lutego, to tradycyjnie już czas w którym odbywa się Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Także w tym roku w dniach 25-28 lutego, na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się XXXVI Kongregacja Odpowiedzialnych, która zgromadziła ponad 1100 osób; w tym ok.130 księży, wielu kleryków, dużo małżeństw, dorosłych i młodzieży.
Wszyscy uczestnicy Kongregacji mieli możliwość zgłębiania na różne sposoby tematu nowego roku formacyjnego, który rozpocznie się letnimi rekolekcjami: "SŁUCHAĆ PANA w KOŚCIELE".
Kolejny już raz mogliśmy cieszyć się obecnością od początku do końca bpa Adama Szala, który w jednej osobie jest członkiem (byłym) Ruchu i przedstawicielem KEP do spraw Ruchu Światło-Życie.
Obecny był również sekretarz KEP abp Józef Michalik, który wygłosił referat na temat "Czego oczekuje od Ruchu Światło-Życie Kościół w Polsce, w kontekście aktualnych wyzwań i znaków czasu", a także przewodniczył sobotniej Eucharystii.
Kongregacja rozpoczęła się w piątek wieczorem wspólną modlitwą i dzieleniem się życiem zrodzonym przez Słowo Boże. W sobotę rano po modlitwie Liturgią Godzin i zajęciu ostatnich i dodatkowych miejsc na sali, wysłuchaliśmy słowo programowe wygłoszone przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie ks.dra Adama Wodarczyka.
Ks.Adam odwołał się m.in. do pracy doktorskiej ks.Franciszka Blachnickiego, w której pokazane zostało,
"że tak jak pierwszym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a człowiekiem staje się Jezus Chrystus, tak Kościół, Ciało Chrystusa, w które wszyscy jesteśmy wszczepieni, jest miejscem, gdzie dalej dokonuje się tajemnica zbawienia".
Duża część czasu Kongregacji poświęcona została prezentacji dokumentu "Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie", co pozwoliło zebranym usłyszeć o celach, metodach i planach pracy na najbliższy czas centralnych diakonii specjalistycznych: modlitwy, ewangelizacji, misyjnej, KWC, życia, komunikowania społecznego, liturgicznej, formacji diakonii i oaz rekolekcyjnych.
Był też referat-świadectwo p.dra hab.Krzysztofa Leśniewskiego poświęcony Księdzu Wojciechowi Danielskiemu "Ks.Wojciech Danielski, jako charyzmatyczny kapłan" i referat wygłoszony przez ks.Grzegorza Rysia "Wezwania i inspiracje wynikające z beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II".
Kongregacja obfitowała w takie bogactwo treści, że nie sposób wszystko opisać, ale dzięki Oazowemu Radiu Fos-Zoe, można wysłuchać wszystkie referaty, homilie, liturgie i prezentacje .
Referat, który moim zdaniem najbardziej nawiązywał do tematu roku "Słuchać Pana w Kościele" nosił tytuł: "Co mówi Bóg współczesnemu Kościołowi przez Papieża Benedykta XVI?" i była to znakomita synteza ks.dra Tomasza Jaklewicza tego, co w nauczaniu Papieża najważniejsze i najpiękniejsze.
Ks.Tomasz starał się pokazać, dlaczego takie ważne jest, żeby słuchać Pana właśnie w Kościele, a nie, jak zachęca dzisiejszy świat wszędzie indziej, tylko nie w Kościele.
Często wydaje się ten temat tak prosty i oczywisty, że nawet się nad tym nie zastanawiamy a ks.Tomasz udowodnił, że można o tym powiedzieć znacznie więcej niż "tak, bo tak".
Ponieważ, żeby to naprawdę rozumieć, trzeba najpierw uchwycić związek między sumieniem a Papiestwem (Urzędem Kościoła), które dzisiejszy świat i człowiek postrzega jako przeciwstawne.
Potem pokazał, jak bardzo Papież stara się nie przechodzić obok pytań dzisiejszego świata, tylko podejmuje dialog z człowiekiem i razem z nim szuka odpowiedzi na życiowe dylematy.
Przedstawił główne - priorytetowe tematy nauczania Papieża, który każdym wypowiadanym słowem stara się prowadzić do BOGA, który JEST.
Ks. Tomasz podkreślił, jako najważniejszy temat w nauczaniu Papieża właśnie ten mówiący o prymacie Boga i wynikającą z tego troskę o właściwy obraz Boga.
Boga, który jest Bogiem dialogu, który jest zainteresowany a nawet przejęty losem człowieka. Boga Biblii - wychodzącego do człowieka, mającego człowiekowi dużo do powiedzenia i dającego wszystko. Boga, który nie jest przycięty na naszą miarę, ale jest PANEM wszystkiego. Boga, który choć jest LOGOSEM, chce być rozumiany przez człowieka i dlatego objawia się w Chrystusie.
Papież pokazuje też, jak ważna jest prawda, szukanie jej i nie rezygnowanie z szukania prawdy.
Zwraca uwagę, jak ważna jest, synteza wiary i rozumu, a więc wiara rozumna.
Ważne jest w nauczaniu Papieża ...
własnie ... jest jeszcze 100 innych powodów, dla których ten referat polecam WSZYSTKIM.
Naprawdę warto poświęcić na uważne wysłuchanie go ok. 40 minut, bo dla wielu z nas może on być na miarę przewrotu kopernikańskiego ;-) a skoro mamy słuchać Pana w Kościele, to trudno o lepszą okazję, bo jest podane na tacy ...

Link do nagrania: www.wroclaw.oaza.pl/oazapl/ko-pliki/jaklewicz.mp3

Bardzo chce się powtarzać za ks. Tomaszem słowa wdzięczności Bogu za to, że dane nam jest żyć w czasach co najmniej dwóch genialnych, świętych, wzajemnie się dopełniających ("jak osnowa i wątek tej samej tkaniny") Papieży. I za to, że daje nam możliwość uczestniczenia i słuchania Go w Kościele ...
Bogu niech będą dzięki!

M.K.  


Link do zdjęć z Kongregacji: picasaweb.google.com/misiek35s/Ko2011?authkey=Gv1sRgCKLfvJChj6KQFw#
Link do piosenki roku (mp3 i tekst): www.oaza.pl/dokument.php?id=3148