znak-foska
25 marca - Dzień Świętości Życia
do strony głównej

25 marca to zgodnie z kalendarzem liturgicznym Święto Zwiastowania, czyli zapowiedź narodzenia Jezusa.
Wiele lat temu z inicjatywy Ruchów Obrony Życia dzień ten został nazwany Dniem Świętości Życia.
Od tego czasu w wielu parafiach, organizowane są np. Marsze dla Życia oraz składane przyrzeczenia Duchowej Adopcji dziecka poczętego.
Także w tym roku, w niekórych parafiach istniała możliwość złożenia takich przyrzeczeń i tak jak w poprzednich latach wiele osób podjęło adopcję.
Czym jest Duchowa Adopcja?
Nie jest tym samym, co Adopcja Serca - choć i tutaj potrzebne jest serce ;-)
Adopcja Serca to inny rodzaj zaangażowania, polegający na niesieniu pomocy dzieciom już narodzonym, żyjącym w skrajnym ubóstwie.
Duchowa Adopcja, to przyjęcie do swojego życia odpowiedzialności za dziecko poczęte, którego nawet nie znamy, nie wiemy, że istnieje (czasem jeszcze nie wiedzą tego nawet jego rodzice), ale zostało poczęte, wie o nim Bóg i ON zna jego przyszłość i kocha je. ON też wie, co czują jego rodzice, wie jak zareagują, gdy się zorientują, wie co powiedzą dziadkowie i przyjaciele i wie o zagrożeniu życia tego dziecka.
Celem Duchowej Adopcji jest pomoc temu dziecku i jego rodzicom w podjęciu dobrej decyzji, co do jego życia i jego dalszego rozwoju. Nie zawsze można pomóc inaczej, ale zawsze można otoczyć dziecko modlitwą.
Duchowa Adopcja nie jest bezczynnością, ani obojętnością (bo nie widzimy), ale jest czynem miłości - pozytywnym działaniem, które nikogo nie rani, nikogo nie poniża, nikomu nie szkodzi, a ma wielką moc. Niewątpliwie jest czynem miłosierdzia.
Duchowa Adopcja polega na codziennej modlitwie przez 9 miesięcy w intencji konkretnego dziecka, którego imię zna tylko Bóg. Na tę codzienną modlitwę składa się 1 tajemnica różańca w intencji dziecka (jego życia teraz i dobrego życia po urodzeniu) oraz jego rodziców, połączona z modlitwą o treści:

"Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej matki - Maryi, oraz
za wstawiennictwem świętego Józefa - człowieka zawierzenia,
który opiekował sie Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego
nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko
pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen"

Modlitwę tę zawsze możemy poszerzyć w dowolny sposób np. podejmując post, dobre czyny, uczestnicząc w Eucharystii w tej intencji ale nie jest to obowiązkiem.
więcej >> www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/dsz.php3

Zachęcamy do odwiedzenia strony Centralnej Diakonii Życia: www.oaza.pl/cdz
oraz:
www.prolife.com.pl/
youthfl.org/pol/home_page_pol.html
www.hli.org.pl/xoops/modules/news/