znak-foska
Jaki wpływ ma nauka Jana Pawła II na nasze życie ... (Ela i Wojtek Chlipałowie) - maj 2011
do strony głównej

Jaki wpływ ma nauka Jana Pawła II na nasze życie... Jesteśmy młodymi ludźmi - młodym małżeństwem, 4 lata po ślubie. Jan Paweł II jest papieżem naszych czasów, długo był jedynym znanym nam papieżem. Głową Kościoła, w którym wzrastaliśmy w wierze. Osobą stojącą na czele tego Kościoła. Jego słowa, jego nauka leży u podstaw naszej wiary, kształtowały tę wiarę. Nie zaczytywaliśmy się nigdy w jego encyklikach, listach i innych dokumentach. Może aż wstyd się przyznać, ale nawet nie poznaliśmy jego książek. Znamy kilka wierszy, głównie tych, które ktoś wyśpiewał, kilka zdań, które są powtarzane często nie tylko w kościele, ale np. podczas szkolnych apeli, różnych uroczystości. Podczas rozmów z innymi młodymi, wielu z nich ze wstydem przyznaje, że ich znajomość tekstów Jana Pawła II jest na podobnym poziomie... Ale jednak... Nauka Jana Pawła II to nie tylko encykliki, adhortacje czy listy apostolskie. To rzucane słowa, zdania, które usłyszane podczas kazań, konferencji, rekolekcji, dróg krzyżowych zapadają w pamięć. A jeszcze lepiej jeśli zapadają w serce... I jeszcze - nauka Jana Pawła II to dla nas jego postawa wobec drugiego człowieka - pełna szacunku, miłości, ciepła. Często patrząc na niego, słuchając go zastanawiamy się jak wiele nam jeszcze brakuje, aby stać się Bożym człowiekiem - jak on. Cały oddany Bogu i Matce Najświętszej.
I jest jeszcze społeczna nauka Kościoła czasów Jana Pawła II, np. o obronie życia w każdym jego momencie, o świętości małżeństwa, o cywilizacji życia. Wydaje nam się, że to właśnie naszemu papieżowi, jak go często nazywamy, zawdzięczamy kształt Kościoła, w którym wzrastaliśmy do naszego małżeństwa, w którym uczyliśmy się szacunku do siebie nawzajem. Na pozór wydaje się, że jeśli nie znamy dokumentów, pod którymi podpisał się Jan Paweł II, nie możemy mówić, że jego nauka ma wpływ na nasze życie. Jeśli się jednak dobrze nad tym zastanowić jego nauka przenika to życie cały czas. Może nie tak spektakularnie, bez fajerwerków, może często nawet tego nie zauważamy. Właśnie na tym polega wielkość tego człowieka - pozostawił swój podpis nie tylko pod encyklikami czy listami apostolskimi, ale przede wszystkim na sprawach codzienności. "Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali", "Musicie być mocni...", "Każdy ma swoje Westerplatte..." - i wiele innych... Któż tych słów nie zna? Często wyświetlają się w naszych głowach w odpowiednich, choć najmniej spodziewanych momentach. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to wielka łaska Boga, iż dał nam tak wielkiego człowieka, by nas przyciągnąć bliżej siebie. I za to chwała Panu!

Ela i Wojtek Chlipałowie DK Dzierżoniów