znak-foska
Krąg Diecezjalny i wybory Pary Diecezjalnej - 7 maja 2011
do strony głównej

W sobotę 7 maja br. po raz kolejny w tym roku spotkał się krąg diecezjalny. Spotkanie odbyło się w Wirach, gdzie proboszczem parafii jest ks. Adam Woźniak - moderator diecezjalny DK.

Pary odpowiedzialne za Domowy Kościół Ruchu Ś-Ż w diecezji, spotykają się na kręgu diecezjalnym dość systematycznie, więc nie byłoby w tym nic niezwykłego, jednak to spotkanie miało dodatkowy wymiar związany z zakończeniem kadencji dotychczasowej pary diecezjalnej i koniecznością dokonania wyboru nowej. Z tego też powodu w spotkaniu uczestniczyła także para filialna DK - Urszula i Bogdan Wieczorkowie i moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie - ks. Marcin Ogórek.

Zgodnie z ZASADAMI DK, ustępująca para diecezjalna oraz pary rejonowe mogą rekomendować kandydatów. Wielką radością dla wszystkich był fakt, że aż 4 małżeństwa, pomimo różnych obaw, wyraziły gotowość podjęcia odpowiedzialności za Domowy Kościół w naszej diecezji i zgodziły się kandydować. Byli to Beata i Grzegorz z Wałbrzycha, Beata i Marek z Wałbrzycha, Ula i Tadeusz z Włodowic (rejon Kłodzko) i Lila i Olek ze Świdnicy.

Moderator diecezjalny DK z pomocą pary filialnej przeprowadził tajne głosowanie, w wyniku którego już w pierwszej turze na nową parę diecezjalną zostali wybrani Lila i Olek Bojnowscy ze Świdnicy.

na zdjęciu od lewej: ustępująca para diecezjalna - Teresa i Andrzej,
moderator diecezjalny RŚ-Ż ks. Marcin, para filialna - Ula i Bogdan,
moderator diecezjalny DK ks. Adam, nowa para diecezjalna - Lila i Olek,

Choć kadencja obecnej pary diecezjalnej skończy się w czerwcu, a posługa przekazana zostanie nowej parze we wrześniu, to już teraz wdzięczni jesteśmy Bogu za dobro, którym obdarzał nas przez ostatnie 4 lata poprzez posługę Teresy i Andrzeja i za wszystko czym nas obdaruje przez Lilę i Olka. Kończąca spotkanie kręgu diecezjalnego Eucharystia, była dobrą okazją do dziękczynienia Bogu za ludzi, których powołuje, uzdalnia i posyła oraz powierzania Mu wszystkich spraw Kościoła, Ruchu i osobistych.Link: Komunikaty z Kręgu Diecezjalnego ..>>