znak-foska
Sprawozdanie z całorocznej działalności Ruchu Światło-Życie
w diecezji świdnickiej w roku formacyjnym 2010/2011
do strony głównej

     Ruch Światło-Życie w diecezji świdnickiej to: Dzieci Boże, Oaza Nowej Drogi (gimnazjum), Oaza Nowego Życia (liceum i studenci), grupy dorosłych, Domowy Kościół, kapłani, siostry zakonne, klerycy.
     Ruch Światło-Życie pełni swoją posługę w Kościele w dwóch wymiarach: ad intra i ad extra Ruchu. Czyni to poprzez swoje struktury - diakonie na szczeblu diecezjalnym, rejonowym i lokalnym przyczyniając się w ten sposób do ożywiania wspólnot parafialnych.
     Poszczególne diakonie tworzą członkowie Ruchu z całej diecezji (4 rejony: wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, kłodzki).

Diecezjalna Diakonia Życia
Diakonię tworzy 11 osób. Opiekunem diakonii jest ks. Krzysztof Pełech, odpowiedzialnymi Urszula i Tadeusz Biedowie.
Zadaniem Diakonii Życia jest troska o prawidłowe przeżywane płciowości, miłości i spraw związanych z obroną życia.  Diakonia podejmowała następujące zadania:

 • 6 spotkań formacyjnych treściowo opartych o encyklikę Jana Pawła II Evangelium Vitae;
 • 20 XI 2010 w Wambierzycach dzień skupienia pt. Obrona życia szczególnym zadaniem katolików świeckich. Konferencje wygłosił wiceprezes Federacji Ruchów Obrony Życia dr inż. Antoni Zięba;
 • szkolenie wewnętrzne przygotowujące do spotkań z młodzieżą na bazie konspektów Jolanty Such-Białoskórskiej Na obraz Boga;
 • 3 spotkania w oparciu o materiały Na obraz Boga w parafii Józefa Robotnika w Wałbrzychu III-IV 2011;
 • wezwanie do ogólnoświatowej modlitwy z papieżem Benedyktem XVI w dniu 27 listopada 2010 w intencji każdego poczynającego się życia ludzkiego;
 • przekaz informacji na temat akcji zbierania podpisów pod projektem społecznym popierania ustawy o całkowitym zakazie aborcji III 2011;
 • informacja i zaproszenie do udziału w Duchowej Adopcji dziecka poczętego;
 • propagowanie świdnickiego Marszu dla Życia i Rodziny;
 • propagowanie akcji Ratuj maluchy;
 • zorganizowanie Konkursu Mamo tato jesteś moim mistrzem promującego Narodowy Dzień Życia;
 • zorganizowanie wystawy promującej życie (Bielawa);
 • umieszczenie z inicjatywy diakonii w kalendarzu duszpasterskim na rok 2010/2011, Duchowej Adopcji 25 III oraz nabożeństwa ekspiacyjnego za grzechy przeciwko życiu 28 XII;

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna
Posługę moderatora Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej od kwietnia 2011 r. pełni ks. Arkadiusz Chwastyk; odpowiedzialnymi za diakonię są Anna i Marek Kośni. Diecezjalna Diakonia Liturgiczna zrealizowała zaplanowane wcześniej zadania:

 • dwa spotkania formacyjne w Świdnicy w parafii p.w. św. Józefa (27.11.2010 r, 21.05.2011 r.). Uczestniczyli w nich członkowie Ruchu, a również inne osoby pełniące posługę liturgiczną w swoich parafiach (lektorzy, ceremoniarze, nadzwyczajni szafarze Eucharystii, organiści);
 • członkowie tej diakonii pełnili w ciągu roku posługę podczas diecezjalnych jak i rejonowych dni wspólnoty oraz we wspólnotach parafialnych.

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia
Odpowiedzialnymi za diakonię są Iwona i Marek Kurowscy.
Spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu. O godz. 8.00 odprawiana jest Msza Święta i Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji trzeźwości narodu.

Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego
Moderator diakonii: ks. Marcin Ogórek, odpowiedzialni: Mariola i Henryk Kieszniewscy. Diakonia rozpowszechnia materiały drukowane oraz prowadzi stronę internetową www.swidnica.oaza.pl

Diecezjalna Diakonia Muzyczna
Odpowiedzialna: Krystyna Baderko.
Członkami diakonii są odpowiedzialni za parafialne diakonie muzyczne w diecezji. Wykonane zadania:

 • praca nad ujednoliceniem śpiewów liturgicznych;
 • nagrania utworów zamieszczonych na stronie Ruchu;
 • poszerzenie składu diakonii o nowe osoby;
 • posługa podczas diecezjalnych i rejonowych dni wspólnoty oraz we własnych parafiach;
 • prowadzenie formacji członków diakonii parafialnych.

Diakonia Modlitwy (nie posiadająca jeszcze swojej struktury na szczeblu diecezjalnym)
Zrealizowane zadania:

 • Jerycho modlitewne w parafii p.w. Św. Józefa Robotnika;
 • posty 40-dniowe.

Diakonia Domowego Kościoła
Moderator: ks. Adam Woźniak; para diecezjalna Teresa i Andrzej Kościółkowie.
Zrealizowane zadania:

 • rekolekcje tematyczne Maryja pośredniczką w drodze do Jezusa - 10 -12 listopada 2010 r. Strzegom prowadzący ks. Krzysztof Herbut;
 • spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Ks. Biskupem - 6 stycznia 2011r;
 • nabożeństwa Drogi Krzyżowej w poszczególnych rejonach i parafiach;
 • modlitwa Liturgią Godzin (rejon Dzierżoniów);
 • organizacja Dni Skupienia dla par animatorskich kręgów Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim. Prowadzący ks. Marcin Ogórek;
 • współuczestnictwo w organizowaniu Spotkań małżeńskich organizowanej w naszej diecezji;
 • w trzech parafiach przeprowadzono ewangelizację: Wałbrzych - ks. Grzegorz Kucharski, Pieszyce - ks. Krzysztof Cora, Katedra - ks. Marcin Ogórek;
 • powstały nowe kręgi.

Ponad to członkowie Ruchu uczestniczą w regularnych spotkaniach formacyjnych oraz diecezjalnych i rejonowych dniach wspólnoty.
Odpowiedzialni Ruchu biorą udział w spotkaniach diecezjalnych (Diecezjalna Diakonia Jedności, diakonie specjalistyczne), filialnych (Dzień Wspólnoty Diakoni Diecezjalnych), krajowych (Kongregacja Odpowiedzialnych, Centralna Oaza Matka, rekolekcje specjalistyczne, pielgrzymka rodzin).
Powstały również nowe wspólnoty Ruchu w kolejnych parafiach.

PLANY działań Ruchu Światło-Życie w diecezji świdnickiej:

 • otworzenie Diecezjalnego Ośrodka Fundacji Światło-Życie;
 • organizacja wakacyjnych rekolekcji: Oaza Dzieci Bożych (sierpień), Oaza Nowej Drogi (sierpień), Oaza Nowego Życia (lipiec), Oaza Rodzin (lipiec);
 • porekolekcyjna Pielgrzymka Ruchu (Wiry);
 • organizacja Szkoły Animatora;
 • uczestnictwo w rekolekcjach diakonii specjalistycznych;
 • organizacja rekolekcji tematycznych;
 • organizacja warsztatów muzycznych.ks. Marcin Ogórek  
moderator diecezjalny  
Ruchu Światło-Życie