herb biskupi
DIECEZJA
ŚWIDNICKA
Ruch Światło-Życie
Domowy Kościół
znak-domek
znak-foska
Diecezjalny Dzień Wspólnoty w Dzierżoniowie - 16 października 2011
do strony głównej


      W dniu 16.10.2011 r. w Dzierżoniowie w parafii pw. Królowej Różańca Świętego odbył się Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życia Diecezji Świdnickiej, którego hasłem przewodnim było: "Słuchać Pana w Kościele".
      Odpowiedzialnymi za zorganizowanie tego spotkania byli członkowie Ruchu z rejonu Dzierżoniów, którzy z wielkim zaangażowaniem je prowadzili oraz posługiwali w czasie Eucharystii.
W Dniu Wspólnoty uczestniczyły małżeństwa należące do Domowego Kościoła z Dzierżoniowa, Świdnicy, Wałbrzycha i Kłodzka, a także młodzież oazowa oraz kapłani, jak również klerycy i diakoni ze Świdnickiego Seminarium Duchownego.
      Spotkaniu przewodniczył Moderator Diecezjalny ks. Marcin Ogórek, który wygłosił konferencję na temat: "Słuchać Pana w Kościele". Zwrócił on szczególną uwagę na instytucję Kościoła jako Wspólnoty Ludu Bożego, podkreślając, że udział w tej Wspólnocie daje człowiekowi możliwość aktywnego współuczestniczenia w budowaniu Królestwa Bożego oraz stwarza szansę dokonania realnej przemiany życia każdego człowieka. Dlatego też warto zastanowić się jakie miejsce zajmuje w tej Wspólnocie człowiek jako jednostka, oraz w jaki sposób każdy z nas może zaangażować się dla jej wzrastania.
      W ramach Namiotu Spotkania rozważany był fragment listu do Efezjan 2,11-22, w którym ukazano zamysł Boży - zjednoczenia ludzi poprzez krew Chrystusa, otwierającą im drogę do zbawienia.
Uczestnicy wspólnie odmówili także modlitwę różańcową, którą poprowadziła para małżonków ze Świdnicy.
      Kulminacyjnym momentem tego dnia była Eucharystia, której przewodniczył Ksiądz Moderator, wszyscy aktywnie uczestniczyli, a o piękną oprawę muzyczną naszego zgromadzenia zatroszczyła się schola młodzieżowa z Dzierżoniowa.
      W oparciu o podane fragmenty tekstów ze Starego i Nowego Testamentu w grupach rozważaliśmy, co oznaczają dla nas słowa: "Słuchać Pana w Kościele".
Podsumowując te spotkania zwrócono uwagę, że Kościół powinien być postrzegany przede wszystkim jako Wspólnota ludzi, których jednoczy Bóg oraz Jego słowo. Słuchanie Pana w Kościele wyraża postawę ufności wobec Kościoła jako wspólnoty oraz instytucji. Moc Pana objawiła się właśnie w tym, że powołał ludzi (także pogan) i uczynił z nich Lud, dla którego jest Bogiem. W Kościele doświadczamy mocy Boga, jego miłości, dobroci i łaskawości. W Kościele, jak do Izraelitów wędrujących przez pustynię po uwolnieniu z niewoli egipskiej, Bóg mówi w sposób bardzo słyszalny i namacalny - ochrania, poucza i karmi. Podkreślono, że człowiek stając się Ludem Boga został podniesiony przez Niego do godności królewskiej, przestał być "obcym, przechodniem", a stał się "współobywatelem świętych i domownikiem Boga".
      Taka nobilitacja człowieka stanowi również zadanie, którego realizacja musi przekładać się na nasze życie oraz odpowiedzialność za nasze rodziny. W Kościele czerpiemy siłę do pokonywania trudności, walki ze swoimi słabościami oraz odwagę do przyznawania się do Chrystusa.
      Wysłuchaliśmy także świadectw, w których szczególnie podkreślono istotną rolę przeżytych rekolekcji formacyjnych, w tym - znaczenia obcowania w czasie rekolekcji ze słowem Bożym i jego wpływu na pogłębianie duchowości osobistej i małżeńskiej, a także budowanie więzi rodzinnej.
      Szczególne wrażenie zrobiło na nas zaangażowanie młodzieży w sprawy Ruchu oraz jej entuzjazm i radość z dzielenia się słowem Bożym.
      Oczywiście małżeństwa, które przybyły na Dzień Wspólnoty z dziećmi, mogły spokojnie uczestniczyć w spotkaniach, gdyż ich pociechami zajęła się niezawodna diakonia wychowawcza.
      Na końcu spotkania odbyła się agapa, w czasie której poczęstowano wszystkich uczestników ciepłym posiłkiem oraz napojami a także pysznym domowym ciastem.
      Spotkanie wspólnotowe było źródłem ubogacenia duchowego, któremu towarzyszyło poczucie faktycznego uczestniczenia każdego z członków Ruchu we Wspólnocie Kościoła.

Anna i Bogusław Utzig  
uczestnicy spotkania - DK Świdnica  


[ najechanie myszką - zatrzyma zdjęcie, kliknięcie - przywoła następne ]


zdjęcia: Ryszard Ł.