znak-foska
Adwentowe Rejonowe Dni Wspólnoty - grudzień 2011
do strony głównej

Rejon Dzierżoniów

          W sobotę 3 grudnia 2011 r. w parafii Maryi Matki Kościoła, a dokładniej w należącym do niej kościele adoracji pw. Niepokalanej Matki Kościoła w Dzierżoniowie, odbył się Adwentowy Dzień Wspólnoty rejonu Dzierżoniów. Temat tego spotkania brzmiał "Słuchać Pana we wspólnocie" i był dalszym ciągiem tematu roku "Słuchać Pana w Kościele".
          Rozpoczął się zawiązaniem wspólnoty, czyli modlitwą do Ducha Świętego i powitaniem przez gospodarza miejsca i parę rejonową obecnych osób.
          Następnym punktem była celebracja słowa pod przewodnictwem ks. Krzysztofa. Celebracja słowa była bardzo bogata, przeplatana komentarzami, które miały za zadanie przybliżyć nam obraz kobiety - Ewy-matki wszystkich żyjących, która jako owoc swego nieposłuszeństwa przekazała ludziom śmierć i Maryi, która swoją pokorą i całkowitym oddaniem siebie na służbę Bogu wpisała się w historię zbawienia, jako Matka dająca życie, której Syn odniósł pełne zwycięstwo nad złem i szatanem. Ukazać Maryję jako typ Kościoła Żywego, zasłuchanego w Słowo Boga (Jezusa) i Jemu poddanego.
          Przedłużeniem celebracji stał się również Namiot Spotkania, podczas którego rozważaliśmy fragment ewangelii Jana (J2,1-11).
          Następnie odbyło się spotkanie w grupach, które było czasem dzielenia się tym, jak my korzystamy z pomocy wspólnoty - w jaki sposób wspólnota nam pomaga słuchać Pana.
          Punktem kończącym dzień wspólnoty była Eucharystia pod przewodnictwem ks. proboszcza Jarosława Leśniaka, który z radością dzielił się z nami Bożym Słowem, zachęcał do wsłuchiwania się w nie i ciągłego odkrywania w nim czegoś nowego, rozważania go w kontekście naszego życia, naszych codziennych spraw, wydarzeń i sytuacji, aby stawało się Słowem żywym i skutecznym, a także słuchania proroków naszych czasów - nawet, jeśli czasem ich mowa jest trudna ... i pamiętania, że czasem to, czego szukamy może być na odwrotnej stronie kartki (tak, jak piosenka roku, której szukał ;-).
Następnie udaliśmy się na agapę, gdzie dzieliliśmy się sobą i tym co każdy przyniósł. Podczas agapy spotkała nas miła niespodzianka w postaci Mikołaja, który obdarował nas prezentami.
Dziękuję wszystkim za włączenie się w dzień wspólnoty. Szczęść Boże!

Bożena  


Rejon Świdnica

Szczęść Boże

Chcielibyśmy podzielić się z Wami z przeżytego Rejonowego Dnia Wspólnoty, który przeżywaliśmy w niedzielę 4 grudnia 2011 r.

Tradycyjnie już spotkaliśmy się w godzinach popołudniowych w otwartych jak zwykle salkach parafii NMP Królowej Polski na osiedlu Młodych. Dobrze mamy z gospodarzami miejsca, którzy zawsze chętnie przyjmują nas u siebie. Przychylność ks. Jandziszaka i ks. wikarych współpracujących ze swoim proboszczem, to dobre świadectwo jedności - dla nas, którzy tak dużo o jedności w Ruchu mówimy.

Po przywitaniu się i modlitwie rozpoczynającej, konferencję wygłosił jeden z moderatorów DK. ks. - Wojciech Drab. Ksiądz Wojtek jest m.in. autorem codziennych komentarzy do ewangelii dnia, które wszyscy możemy przeczytać również na stronie Oazy. Kto nie przyszedł i nie słyszał konferencji niech żałuje. Nie będziemy się rozpisywać jaka była, ale szacun należy oddać mówiącemu, bo to, że przedłużył, zupełnie zblakło przy tym, że chętnie jeszcze dłużej mogliśmy słuchać jego nauki. To były dobre i bliskie chwile z Pismem Świętym i jego objaśnianiem.

Atmosfera i uczestnicy przeniosła się na spotkania w małych grupach. Byliśmy na nich zaangażowani i chętnie dzieliliśmy się swoimi przeżyciami z Adwentu oraz korzystaniem w życiu z dobrych rad od swoich bliskich, w rodzinach i we wpólnocie. Dobrze jest umieć słuchać, ale sami wiemy, że w małżeństwach różnie z tym słuchaniem siebie bywa. Trzeba jeszcze się wsłuchiwać, wtedy może szybciej usłyszy się to, co umyka. Adwent jest dobrym czasem na wsłuchiwanie.

W takim duchu rozpoczęła również świadectwo Ewa, która wraz z Rysiem podzielili się swoimi doświadczeniami, przede wszystkim z nieodległego czasu, w którym byli parą pilotującą nowy krąg. O tym, że potrzebni jesteśmy sobie nawzajem, bo jesteśmy WSPÓLNOTĄ, w której razem możemy więcej - to wiemy, ale jak jesteśmy obdarowywani pełniąc różne posługi - to temat na osobne spotkanie. Ewa z Rysiem opowiedzieli nam o tym. Ula i Staszek również przybliżyli nam swoją, nie całkiem prostą drogę, do Diakoni Życia. Dziękujemy Wam za te słowa.

Pomiędzy spotkaniami w małych grupach, a świadectwami był czas na agapę. Dobrze są ułożone punkty programu dni wspólnoty, bo jak nie skosztować tak pysznych wypieków w gronie bliskich i serdecznych osób. Wszystkim siostrom piekącym te pyszności, w imieniu braci zjadających je z apetytem - dziękujemy.
Aby sprawiać Wam przyjemność w przyszłości - polecamy się. Możecie na nas liczyć - zjemy wszystko.

Na Namiot Spotkania część z nas udała się do kościoła, w którym zostaliśmy już wraz z parafianami na Mszy Świętej, która stanowiła zakończenie naszego Adwentowego Rejonowego Dnia Wspólnoty.

Nie moglibyśmy zakończyć tego podsumowania i nie wspomnieć o ks.Marcinie, który zawsze jest blisko, a swoją postawą jest dla nas przykładem kapłana we wspólnocie Ruchu Światło - Życie i jego rodzinnej części Domowym Kościele. Twoja pomoc jest nam ciągle bardzo potrzebna.

Dziękujemy wszystkim, którzy ten czas niedzieli spędzili razem z nami, tych których zabrakło zapraszamy wiosną na kolejny RDW. Pozdrawiamy

para rejonowa  
Małgosia i Krzysiek Jaśkowiakowie  
[ najechanie myszką - zatrzyma zdjęcie, kliknięcie - przywoła następne ]Rejon Wałbrzych

"Jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących"

To temat przewodni Adwentowego Rejonowego Dnia Wspólnoty, jaki członkowie Ruchu Światło-Życie Rejonu Wałbrzych przeżywali 4 grudnia 2011 r. w Kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła na Podzamczu.

Słowa te skoncentrowały naszą uwagę na spojrzenie na naszą dotychczasową drogę duchową we wspólnocie Domowego Kościoła w kontekście przeżywania jej pod kierownictwem tego samego Ducha Świętego, który ożywiał pierwotny Kościół i prowadził Go przez wieki, który stale Go buduje i podtrzymuje, który i dziś umacnia i ożywia wiarę poszczególnych Jego członków.

I w tym znaczeniu ogromną radością było dla nas wysłuchanie świadectwa Steni i Stanisława. W ich słowach "pragnęliśmy służyć, pragnęliśmy się formować, lepiej poznawać Ruch" zobaczyliśmy tego samego Ducha Świętego, który i nas przynagla i powoduje w nas chęć do służenia mu, do pracy w Jego winnicy. Zrozumiałam, że to pragnienie, które jest w nas to nie tylko "moje chcenie", ale to zaproszenie samego Boga, a ja mogę tylko prosić, by mnie umocnił i uzdolnił do tego, do czego mnie posyła.

Spotkanie w grupach było kolejną okazją do przeżywania radości z tego jak Duch Święty działa w siostrach i braciach, w naszych rodzinach i małżeństwach, w naszych kręgach i wspólnocie rejonowej - radosnym odkryciem było to, jak ważne dla wielu z nas były wydarzenia w Rejonie: czuwanie w Wigilię Adwentu i spotkanie Diakonii Wyzwolenia.

Odczytaliśmy to jako kolejny znak umocnienia, że jesteśmy tu w tej wspólnocie na zaproszenie Ducha Świętego - tego samego zawsze, bo Jemu zależy na nas, na Bożych rodzinach i na Bożych małżeństwach. Nam pozostaje zatem tylko prosić, byśmy jak te stągwie we fragmencie z Namiotu Spotkania pozwolili się napełnić "aż po brzegi", by On mógł nas przemienić w pełni.

To przekonanie umocniły słowa z homilii "nie zmienisz się jeśli nie uwierzysz, a uwierzyć to znaczy przyjąć Go do swego serca". Teraz zatem czas by jeszcze raz powiedzieć "Przyjdź Panie Jezu niech Duch Twój ożywia naszą wiarę i zapał".

Agapa, która kończyła nasze spotkanie, była radosnym czasem ciepłego dzielenia się życiem z przyjaciółmi i rozgrzała zarówno nasze serca, ale też nieco wychłodzone ciała :-))

BJK