herb biskupi
DIECEZJA
ŚWIDNICKA
Ruch Światło-Życie
Domowy Kościół
znak-domek
znak-foska
XXXVII Kongregacja Odpowiedzialnych na Jasnej Górze - 17-20 lutego 2012
do strony głównej


W dniach 17-20.02.2012 odbyła się na Jasnej Górze XXXVII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Zgromadziła ona ok. 1500 członków Ruchu nie tylko z kraju, a także z Austrii, Niemiec, Czech, Słowacji, Chin, Białorusi, USA. Jak co roku kongregacja wyznacza kierunki działań Ruchu w na najbliższe lata a szczególnie najbliższy rok formacyjny 2012/2013 "Kościół naszym domem" .

Zarówno wystąpienie Moderatora Generalnego ks. Adama Wodarczyka oraz tematy podejmowane w kilku konferencjach przez gościa specjalnego mieszkającego w Singapurze, a pochodzącego z Malezji Geoka Seng Lima - m.in. jak kościół dynamiczny i kwitnący za sprawą żywej wiary uczniów, podejmujących trud pomnażania liczby uczniów Chrystusa jest wierny swojemu powołaniu - były okazją do refleksji jak w Ruchu wywiązujemy się z posługi czynienia i pomnażania uczniów i uświadamiania misji do wypełnienia zadań w realizacji planu Ad Christum Redemptorem 2 i Nowej Ewangelizacji.

Kongregacja była też okazją do wielu spotkań (oficjalnych i nie) z przyjaciółmi z różnych stron Polski, zakupu materiałów formacyjnych, wysłuchania wielu świadectw ( przedstawicielki naszego ruchu z Chin, małżeństwa z Luizjany USA oraz animatorów rekolekcji w Kazachstanie ), wspólnej modlitwy liturgią godzin i śpiewem oraz nauki piosenki roku 2012 "Kościół naszym domem".

Gromadziliśmy się też w kaplicy u stóp naszej Matki na Eucharystii pod przewodnictwem Sekretarza generalnego KEP bpa Wojciecha Polaka i na sobotnim Apelu Jasnogórskim.

W naszych spotkaniach jak zwykle nie zabrakło bpa Adama Szala - Delegata KEP ds Ruchu Światło-Życie.

W kongregacji uczestniczyło 14 osób z naszej diecezji (głównie małżeństwa z Domowego Kościoła) z moderatorem diecezjalnym DK ks. Adamem Woźniakiem.

Lila i Olek Bojnowscy  W czasie Kongregacji odkrywaliśmy na nowo i pogłębialiśmy prawdę, że Kościół jest domem dla wszystkich ochrzczonych, zanurzonych w miłości Boga. Do podjęcia tej misji inspiruje fakt, że 27 lutego 2012 roku będziemy wspominać 25 rocznicę odejścia do domu Ojca sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie. Wszyscy pamiętamy, że to w jego życiu zrealizowały się Chrystusowe słowa skierowane do Apostołów w Wielkim Nakazie Misyjnym: "Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów" (por. Mt 28. 19). Patrząc na przykład życia ks. Blachnickiego i przesłanie, które nam pozostawił, podejmiemy w tym roku słowa skierowane przez św. Pawła do Tymoteusza: "Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych" (2 Tm 2, 2).

Głównym gościem Kongregacji był pochodzący z Singapuru Geok Seng Lim, który pokazywał nam, jak możemy skutecznie dziś ewangelizować. Mówił, że trzeba nam oprzeć się na 3 filarach - modlitwie, trosce i ewangelizacji.
Spełnieniu tego zadania przez nas ma służyć ewangelizacyjny Plan Ad Christum Redemptorem 2, który w tym roku z całą energią Ruch chce podjąć, jako formę przygotowań do Jubileuszu Odkupienia 2033.

W sobotę wieczorem podczas Nieszporów, odbyły się dwa ważne wydarzenia. Pierwszym było błogosławieństwo nowych członków Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie, z wielu ust słychać było głośne "Pragnę służyć!". Następnie miało miejsce błogosławieństwo członków Centralnych Diakonii specjalistycznych Ruchu na czas ich posługi.

Szczególnie mocno zapadło w nas świadectwo moderatora Ruchu Światło-Życie diecezji kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie. Ks. Oleg Sartakov w bardzo prostych słowach z humorem opowiedział nam historię swojego życia i nawrócenia. Wśród słuchaczy łzy mieszały się z radością. Zostawił nam on także pewne przesłania, np. małżonkom przypominał, że małżeństwo to jedyna wspólnota tak ważna, że została uświęcona i podniesiona przez Chrystusa do rangi sakramentu, a dialog małżeński jest sprawowaniem liturgii małżeńskiej.

Podsumowania Kongregacji dokonał moderator krajowy Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wodarczyk. Odczytano list jedności skierowanego do Ojca św. Benedykta XVI. Na zakończenie uroczystej Eucharystii w Kaplicy Matki Boże przewodniczył abp Wacław Depo, Metropolita częstochowski. Ks. arcybiskup jako jeden z członków Ruchu Światło-Życie przypomniał nam, że w nowej ewangelizacji, którą podejmiemy, nie możemy być zbyt nowocześni, tzn. stosując oczywiście nowe formy i metody ewangelizacji nie wolno nam zidentyfikować się ze współczesnym światem. Zapewnił nas także o swej nieustannej pamięci i trosce.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia szczegółowych relacji w serwisie internetowym zatytułowanych:
- Rozpoczęła się 37. Kongregacja Odpowiedzialnych,
- "Mnożenie uczniów Pańskich" wraz ze zdjęciami i piosenką roku OŻK 2012 "Kościół naszym domem",
- Życiowe decyzje,

Iwona i Marek Kurowscy  


pozostałe zdjęcia z kongregacji ..>> (kliknij)

zdjęcia: ks. Adam