herb biskupi
DIECEZJA
ŚWIDNICKA
Ruch Światło-Życie
Domowy Kościół
znak-domek
znak-foska
Rejonowy Dzień Wspólnoty w Dzierżoniowie - 10 marca 2012
do strony głównej


(1P 5,1-5) Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić:
paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem;
i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada.
Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym! Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.

Dnia 10.03.2012 r. uczestniczyliśmy w Wielkopostnym rejonowym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Dzierżoniowie. Wszystkim przyświecał temat "Posłuszeństwo Kościołowi i pasterzom". Po modlitwie osobistej przed Najświętszym Sakramentem w Kościele Adoracji, podczas której Słowo Boże (1P 5,1-5) przekonywało nas o potrzebie posłuszeństwa przełożonym we wspólnocie Kościoła i Nieszporach, miało miejsce spotkanie w sali parafialnej, gdzie ksiądz proboszcz Jarosław wygłosił konferencję na temat posłuszeństwa. Usłyszeliśmy czym jest posłuszeństwo i dlaczego powinniśmy być posłuszni Kościołowi i jego przełożonym (a także rodzicom). Zobaczyliśmy, że jednym ze źródeł posłuszeństwa jest Pan Bóg i że Jezus jest pierwszym przykładem posłuszeństwa wobec Ojca, a posłuszeństwo Kościołowi (Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła), to posłuszeństwo samemu Jezusowi. Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty w swojej pracy dla ubogich była posłuszna słowom Jezusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście". Zapewne dzięki temu miała siłę do ciężkiej, pełnej poświęcenia służby. Zdaniem prowadzącego choć posłuszeństwo często wydaje się ograniczeniem wolności (bo czasem wymaga rezygnacji z własnych planów i wizji), to prowadzi do dobra, zaufania i prawdziwej wolności.

Po konferencji obejrzeliśmy prezentację z Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji w Carlsbergu, założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego, który tam przez ostatnich siedem lat żył, pracował i zmarł. 27 lutego br. minęła 25 rocznica jego śmierci. Prezentację mogliśmy zobaczyć dzięki Eli i Kazikowi, którzy jako jedyni z naszej wspólnoty mieli możliwość odwiedzenia Carlsbergu i poruszeni historią tego miejsca chcieli opowiedzieć o jego powstaniu, potrzebach i życiu.

Oglądaliśmy również film związany z osobą i działalnością ks. Franciszka - człowieka wiary konsekwentnej, który jest przykładem posłuszeństwa Bogu. Który całe życie szedł pod prąd oddając siebie Chrystusowi. Mówi się o nim, że nadał dynamizm Kościołowi i nadzieję młodym ludziom w trudnej rzeczywistości PRL-u. Dzieło ks. Blachnickiego trwa do dziś. Jest on założycielem tylko Ruchu Światło-Życie, ale jest także patronem wszystkich ruchów odnowy Kościoła.

Po uroczystej Eucharystii w świątyni pw. Maryi Matki Kościoła, odbyła się agapa, zakończona błogosławieństwem moderatora rejonowego ks. Krzysztofa. W ten sposób zakończyło się kolejne spotkanie we wspólnocie, które ubogaciło nas duchowo.

Dorota i Irek  
[ najechanie myszką - zatrzyma zdjęcie, kliknięcie - przywoła następne ]