znak-foska
Adwentowe Rejonowe Dni Wspólnoty - grudzień 2012
do strony głównej

Rejon Kłodzko

W niedzielne popołudnie 9 grudnia 2012 roku we Włodowicach na Adwentowym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie zebrał się Domowy Kościół z rejonu kłodzkiego. Na spotkaniu zjawili się prawie wszyscy członkowie kręgów (niektórzy również ze swoimi dziećmi).

Rozpoczęliśmy od modlitwy, którą poprowadziła para rejonowa Teresa i Andrzej Kościółek. Moderator rejonowy O. Czesław Salamon SJ wygłosił katechezę, która odwoływała się do tematu wiodącego w tym dniu: "Wierzę w święty Kościół". Aby zilustrować hasło duchowny przywołał biblijne przykłady świętych. Pierwszy to Abraham, który "ślepo" wierzył nieznanemu Bogu i stał się ojcem wierzących. Drugi przykład to Maria, której wiara jest dojrzalsza, która zadaje pytania, aby zgłębić swoje miejsce w planie Boga. Trzeci święty to Paweł, którego wiara ulegała przemianom: od faryzeusza Szawła, który wierność Bogu wyrażał w skrupulatnym wypełnianiu setek przepisów do misjonarza Pawła, który dochodzi do tego, że wiara jest najważniejsza i z prawdziwej wiary uczynki wypływają w sposób naturalny. Następnie podzieliliśmy się na grupy i rozważając fragmenty z Pisma św. zastanawialiśmy , kto to jest święty, jak powinien się zachowywać, czego unikać i kto jest dla nas ideałem świętego.

O godzinie 17.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył O. Cz. Salamon w koncelebrze z proboszczem włodowickim, ks. Jarosławem Geniborem, który wygłosił homilię na temat świętości. Celebrację Mszy św. uświetnił chór parafialny "Laudate Dominum". Po nabożeństwie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament dziękując za łaskę wiary. Ostatnim punktem spotkania była agapa, podczas której częstowaliśmy się wypiekami i dzieliliśmy życiem wspólnoty rejonowej oraz naszych rodzin, a dzieci zaprezentowały prace plastyczne, w których przedstawiły wizje artystyczne chrześcijanina w Bożej zbroi.

Urszula i Tadeusz Biedowie  
Rejon Dzierżoniów

... agapa, Eucharystia, świadectwa,
zdjęcia: Ryszard Ł.