herb biskupi
DIECEZJA
ŚWIDNICKA
Ruch Światło-Życie
Domowy Kościół
znak-domek
znak-foska
XVI Pielgrzymka Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu - 27 kwietnia 2013
do strony głównej
        Jak co roku na wiosnę planowaliśmy wyjazd na pielgrzymkę do Kalisza na spotkanie rodzin Domowego Kościoła.
        Tegoroczna XVI - szczególna bo to 40-sty rok działalności Domowego Kościoła - przebiegała pod hasłem "Bogu dziękujmy - nie gaśmy ducha".
        Wyruszyliśmy z diecezji w dwa autokary i dwa samochody, czyli ok. 90 osób. To naprawdę piękna odpowiedź na zaproszenie.
        Namawialiśmy innych, zobaczycie siłę Ruchu, zobaczycie co znaczy wspólnota, będzie pięknie ... A pan Bóg zaplanował to inaczej i uczył nas pokory. Ważne, że nie ulękliśmy się chłodu i deszczu i w sumie przybyło nas z całej Polski ponad 4 tys. Wszystkich, którzy dotarli przywitał kustosz sanktuarium, ks. Jacek Plota ciesząc się, że tak dużo rodzin przyjechało aby oddać hołd św. Józefowi, przywitał też delegata KEP ks. Biskupa Adama Szala, moderatora generalnego RŚ-Ż ks. Adama Wodarczyka i moderatora krajowego Domowego Kościoła ks. Marka Borowskiego oraz parę krajową Beatę i Tomka Stróżanowskich.
        Po zawiązaniu wspólnoty to oni przejęli realizację programu pielgrzymki przywołując słowa naszego założyciela ks. Franciszka Blachnickiego oraz siostry Jadwigi Skudro. Głos zabierały również, dając świadectwo, poprzednie pary krajowe: Bednarzowie, Matuszkowie, Nowakowie oraz moderatorzy DK: ks. Franciszek Kołacz i ks. Jan Mikulski. Był to czas uwielbienia i dziękczynienia za te wszystkie minione lata, za Dzieło, w którym uczestniczy już ponad 30 tys. ludzi na całym świecie, ale też czas, w którym wspominaliśmy chwile trudne w DK.
        Deszcz i chłód ciągle nie pozwalał nam w pełni cieszyć się zarówno spotkaniami z innymi, których poznaliśmy w Ruchu, na rekolekcjach, spotkaniach, jak i wykorzystać w pełni możliwości, które przygotowali organizatorzy pielgrzymki w postaci stoisk z materiałami formacyjnymi, literaturą, okolicznościowymi gadżetami (najlepiej sprzedawały się parasole z logo DK, poszły jak woda).
        Przerwa przed Eucharystią została wykorzystana też do posilenia się i ogrzania ciepłymi napojami. Msza święta celebrowana przez biskupa seniora Diecezji Kaliskiej Stanisława Napierałę rozpoczęła się o godz. 16, została przeniesiona do kościoła z powodu aury, jednak znaczna część pielgrzymów uczestniczyła w niej pozostając na placu i wokół Sanktuarium. W homilii ksiądz biskup podkreślił zagrożenia rodziny, jakie niesie współczesny świat, brak troski o rodzinę, pozory działania, źle widziana wielodzietność rodzin, przyzwolenie na związki konkubinackie i jednopłciowe, itd. Obroną ma być świętość naszych rodzin, to, że do Boga idziemy razem, trzymając się za rękę, inaczej mówiąc "parami do nieba". Podkreślił, że mamy żyć charyzmatami, nie tracić ducha, a charyzmaty osób i grup mają służyć wspólnocie będąc w jedności z Kościołem Jezusa Chrystusa. Dlatego potrzebni są księża moderatorzy, jako łącznicy między DK i kościołem hierarchicznym!
        Na zakończenie Eucharystii para krajowa w imieniu nas wszystkich odmówiła Akt Zawierzenia DK w kaplicy cudownego obrazu.
        Program został dopełniony występem zespołu Moja Rodzina z diecezji płockiej. Mimo zimna i wilgoci udało się stworzyć atmosferę życzliwości, ducha modlitwy i skupienia.
        Dziękujemy wszystkim z naszej diecezji, którzy wzięli udział w pielgrzymce za poniesiony trud, szczególnie rodzinom pielgrzymującym z dziećmi. Do zobaczenia za rok.


Olek i Lidia Bojnowscy  Eucharystia

Koncert

'Nasi' na pielgrzymce

zdjęcia: ks. Adam W. oraz Ryszard Ł.