herb biskupi
DIECEZJA
ŚWIDNICKA
Ruch Światło-Życie
Domowy Kościół
znak-domek
znak-foska
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta w Dzierżoniowie - wrzesień 2013
do strony głównej
Fragment prezentacji (zdjęcia), która została przygotowana na I Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych w Dzierżoniowie.

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta powstało w roku 2000. Zostało założone przez grupę ludzi należących do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz ruchu Domowy Kościół. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w dawnych salkach katechetycznych przy parafii p.w. Królowej Różańca Świętego.

Motywem powstania Stowarzyszenia była chęć niesienia pomocy osobom uzależnionym. Swoją działalność Stowarzyszenie opiera na podstawowych zasadach chrześcijańskich obejmując nią szczególnie teren miasta Dzierżoniowa. Jednakże, ze względu na ważkość tematu, osoby zgłaszające się spoza terenu również uzyskują potrzebną pomoc.

Głównym i podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, które odbywa się poprzez:
- spotkania osób uzależnionych w grupach wsparcia AA (Anonimowi Alkoholicy),
- spotkania osób z rodzin borykających się z problemem uzależnienia w grupach Al-Anon,
- prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży,
- udzielanie porad prawnych,
- udzielanie porad psychologicznych,
- udzielanie porad dotyczących problemów narkomanii,
- udzielanie porad dotyczących wszelkich uzależnień i przemocy w rodzinie.

W stałą działalność Stowarzyszenia wpisane są również:
- zabawy dla młodzieży, szczególnie tzw. zabawa andrzejkowa i ostatkowa,
- zabawa dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej połączona z wizytą św. Mikołaja i wręczeniem paczek; w zabawie tej mogą brać udział wszystkie dzieci, z tym że paczki przygotowane są tylko dla wyżej wymienionej grupy dzieci,
- zabawy bezalkoholowe dla dorosłych.Dziękujemy za 13 lat codziennej pracy!

  Spotkania AA (Anonimowych Alkoholików)

  Przedstawienie teatralne młodzieży (z roku 2010)

  Świetlica środowiskowa prowadzona przez stowarzyszenie.

zdjęcia: Ryszard Ł.