herb biskupi
DIECEZJA
ŚWIDNICKA
Ruch Światło-Życie
Domowy Kościół
znak-domek
znak-foska
Rejonowy Dzień Wspólnoty w Dzierżoniowie - 23 marca 2014
do strony głównej
W niedzielę 23.03.2014 r. odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, którego tematem przewodnim były sakramenty święte. Wspólna Eucharystia w kościele pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie, z homilią ks. Jarosława Leśniaka, była początkiem naszych przemyśleń nad ich istotą i znaczeniem dla każdego wierzącego. Przygotowując się do tego dnia, każdy krąg DK miał zaprezentować jeden z sakramentów św. w wybrany przez siebie sposób. Były znaki, plakaty, a także scenki z udziałem najmłodszych. Byliśmy zatem nie tylko odbiorcamy treści przekazywanych nam przez księży ale i prelegentami, którzy siebie wzajemnie ubogacali.
Sakrament Chrztu św. przedstawiony w znaku palącej się świecy, pokazujący kierunek naszej drogi ku Chrystusowi.
Sakrament Chrztu św. jako Nowe Życie.
Sakrament Pokuty i Pojednania to wyciągnięta dłoń Pana skierowana do nas, to dźwignięcie się na nowo.
Sakrament Chrztu św. to brama, która pozwala nam wejść na drogę życia chrześcijańskiego i umożliwia nam przyjęcie kolejnych sakramentów.
Sakrament Chrztu św. jako znak zwycięstwa - Zbawienia.
Sakrament Eucharystii jako źródło Życia - nie można przejść obojętnie, należy się ZATRZYMAĆ.
Sakrament Małżeństwa jako nierozerwalna droga do Królestwa Bożego, pełna niespodzianek i ziemskich przywiązań, której fundamentem jest Bóg i Miłość.
Sakrament Pokuty i Pojednania to dzieło uzdrowienia i pojednania z Bogiem, ludźmi i Kościołem.
Sakrament Kapłaństwa jest w centrum Kościoła, do którego wiedzie droga w jedną stronę (w odróżnieniu od pozostałych sakramentów).
Sakrament Małżeństwa to wspólna droga ku świętości, to budowanie komunii pomiędzy małżonkami na wzór Komunii Bożej.
Sakrament Bierzmowania i jego dary pozwalają nam jechać przez życie po właściwej drodze z dobrą nawigacją.
Sakrament Berzmowania to obdarowanie darami Ducha Św.
Sakrament Namaszczenia Chorych jako skuteczna pomoc z nieba i nakaz niepoddawania się.
Podsumowaniem spotkania była prelekcja ks. Mateusza Urdzeli i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Po dniu wspólnoty pozostanie we mnie przekonanie, że Pan Bóg poprzez każdy sakrament buduje bezpośrednią i osobistą relację ze mną, daje mi Swoją Moc a ja tyle jej otrzymam, na ile się otworzę i w nią uwierzę.


tekst: Ewa Ł.  
zdjęcia: Roman D.