herb biskupi
DIECEZJA
ŚWIDNICKA
Ruch Światło-Życie
Domowy Kościół
znak-domek
znak-foska
Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych.
do strony głównej

dwdd_20161105 (59 kB)

Dwa razy w roku, wiosną i jesienią, w sześciu miejscach w Polsce odbywają się Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD).

Czym są, kogo gromadzą?

Same już obydwa człony nazwy („dzień wspólnoty” i „diakonie diecezjalne” odsłaniają wiele treści. W DWWD uczestniczą przedstawiciele wszystkich diecezji, którzy odpowiadają za diakonie na szczeblu diecezjalnym. Inaczej mówiąc, są to: moderatorzy diecezjalni i zakonni (szczególna posługa na rzecz jedności), pary diecezjalne Domowego Kościoła wraz z moderatorami diecezjalnymi Domowego Kościoła oraz odpowiedzialni za poszczególne diakonie diecezjalne.
W 1977 r. Założyciel Ruchu pisząc o celach DWDD, zaznaczył, że mają one„inspirować organizowanie i usprawnianie pracy diakonii na szczeblu diecezjalnym i stwarzać okazję do wymiany doświadczeń w tej dziedzinie”.
Jak każdy dzień wspólnoty, tak również DWDD służy budowaniu jedności w Ruchu poprzez charyzmat spotkania: wspólne dzielenie, rozmowy, przeżycie jedności „merytorycznej” poprzez pochylenie się nad jednym dla całego Ruchu tematem, przepływ informacji, wreszcie zgromadzenie się i przeżycie jedności w Duchu Świętym na liturgii, zwłaszcza eucharystycznej.

Jak wygląda taki dzień?

W zależności od miejsca, warunków, tradycji filii – dniem przyjazdu jest albo piątek wieczór albo sobota rano. „Właściwy” DWDD przebiega w sobotę. Punkty dnia najczęściej też są stałe. Na początku zawiązanie wspólnoty: modlitwa i przedstawienie się. Dalej – wprowadzenie w temat poprzez konferencję lub jakąś inna formę (np. panel). Godzina Odpowiedzialności w dwóch częściach (spotkania w grupach oraz wspólny czas na komunikaty i głosy z diecezji. Centrum, jak na każdym dniu wspólnoty, jest oczywiście Eucharystia.
Niezwykle ważnym punktem jest 2-3 godzinne spotkanie w grupach diakonijnych. Na spotkanie składa się wspólna modlitwa z dzieleniem Słowem Bożym, spotkanie formacyjne nawiązujące do danego tematu DWDD oraz sprawy bieżące diakonii. Tutaj następuje przepływ życia i informacji. Można zostać zainspirowanym czymś, co potem pomoże w pracy danej diakonii w naszej diecezji i rejonach, a jednocześnie można samemu zgłosić wszelkie radości i trudności i posłuchać, jak inni sobie radzą, wspierać się, pomagać przy większych dziełach. Te spotkania sprzyjają po prostu tworzeniu więzi i dalszej współpracy, dlatego tak ważna jest regularna obecność na nich wszystkich odpowiedzialnych.
Spotkania diakonii prowadzą delegaci poszczególnych diakonii centralnych. Na dzień dzisiejszy już niemal wszystkie filie mają przedstawicieli każdej z diakonii centralnych (ewangelizacji, życia, wyzwolenia, modlitwy, liturgicznej, komunikowania społecznego, formacji diakonii, oaz rekolekcyjnych). Niedawno moderator generalny powołał odpowiedzialnego za centralną diakonię muzyczną, więc należy się spodziewać, że w najbliższym roku będą budowane struktury kolejnej diakonii. Kontakt między delegatami diakonii centralnych i odpowiedzialnymi za diecezjalne diakonie trwa także pomiędzy DWDD. W czasie Dnia Wspólnoty jest też czas na jakże ważne rozmowy kuluarowe, niekiedy nawet na zabawę czy pogodne świętowanie. Niektóre filie w czasie poobiednim wprowadzały też element krajoznawczy, tzn. zwiedzanie miasta czy ważnego miejsca w okolicy, gdzie odbywało się DWDD. Każdy Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych ma swój temat przewodni, który jest ustalany i opracowywany przez Centralną Diakonię Formacji Diakonii.

Podjęcie tych tematów nie zamyka się tylko do samego DWDD i jego uczestników. Z materiałów czy wypracowanych wniosków powinny potem korzystać diakonie w diecezjach, zwłaszcza diakonia jedności. Stanowi to okazję, aby aktualny, ważny dla Ruchu temat, został podjęty na wszystkich szczeblach odpowiedzialności za Ruch, tzn. wszystkich, którzy pełnią w Ruchu diakonię. Podobnie z innymi diakoniami – spotkania z przedstawicielami innych diecezji oraz wskazania z diakonii centralnych mogą zainspirować do pracy w ciągu roku. Jeśli pytamy w naszych diakoniach, czym mamy się zajmować, zapytajmy również, czy odpowiedzialny naszej diakonii uczestniczył w DWDD. Dni wspólnoty diakonii diecezjalnych stanowią w Ruchu również jeden z elementów krążenia życia i informacji. Po każdym DWDD (zazwyczaj następnego dnia lub w najbliższym dogodnym czasie) spotykają się odpowiedzialni za filię, czyli moderatorzy i sekretarki filii, aby w obecności moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie podsumować wszystkie DWDD z sześciu miejsc, streścić w skrócie, czym żyje Ruch w diecezjach, wyciągnąć wnioski na przyszłość.

źródło sosnowiec.oaza.pl/print.php?type=A&item_id=314

Pozdrawiamy serdecznie