herb biskupi
DIECEZJA
ŚWIDNICKA
Ruch Światło-Życie
Domowy Kościół
znak-domek
znak-foska
Diecezjalny Dzień Wspólnoty.
do strony głównej

Diecezjalny Dzień Wspólnoty
Świdnica, 22 października 2017

W niedzielny deszczowy i pochmurny poranek zjechaliśmy z całej diecezji do Świdnicy do gościnnej parafii p.w. NMP Królowej Kościoła na porekolekcyjny dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Spotkanie rozpoczął moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Mirosław Rakoczy witając licznie przybyłych przedstawicieli rejonów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego i świdnickiego. Pod przewodnictwem diakonii modlitwy i diakonii muzycznej zaprosiliśmy do naszej wspólnoty Ducha Świętego i poprosiliśmy o pomoc Niepokalaną Matkę Kościoła.

2017-10-23-image001

2017-10-23-image002

2017-10-23-image003

W tym duchowym nastroju udaliśmy się następnie do kościoła parafialnego, gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii niedzielnej miejscowej wspólnoty. Przedstawiciele Ruchu włączyli się do liturgii przez posługę przy ołtarzu (diakonia liturgiczna), czytania (rejon dzierżoniowski), modlitwę wiernych i procesję z darami (rejon wałbrzyski) i śpiew (diakonia muzyczna).

2017-10-23-image004

2017-10-23-image005

Homilię wygłosił moderator diecezjalny. Nawiązał on do perykopy ewangelicznej, w której Chrystus odniósł się do pytania uczniów faryzeuszy i Heroda, czy należy zapłacić podatek cezarowi. Odpowiedź: „«Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga» wskazuje na konflikt dwóch autorytetów, z których jeden jest przemijający (władza, prawo stanowione), a drugi wieczny (Bóg, prawo naturalne). Ks. Mirosław Rakoczy zauważył, że nie oznacza to, że chrześcijanin powinien stronić od polityki jako grzesznej sfery życia. Odwołując się do nauczania świętego Jana Pawła II, którego święto, jako patrona Świdnicy obchodziliśmy tego dnia, wskazał, że nic nie usprawiedliwia nieobecności wierzących ludzi w sprawach społecznych. Wręcz przeciwnie, powinniśmy jako uczniowie Jezusa zabiegać o rozwiązania bardziej sprzyjające rodzinom chrześcijańskim. Ks. moderator wskazał przykładowo na trzy płaszczyzny styku wiary i polityki, gdzie należy dążyć do zmiany w życiu społecznym: świętowanie niedzieli (realizacja nakazu Bożego i prawo do niedzielnego odpoczynku), nienaruszalność życia ludzkiego (od poczęcia do naturalnej śmierci) i zabieganie o prawa ułatwiające, a nie utrudniające rozwój rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

2017-10-23-image006

2017-10-23-image007

Po Eucharystii udaliśmy się do domu parafialnego, gdzie czekał na nas gorący posiłek, kawa i herbata, przygotowane przez gospodarzy miejsca, czyli rejon świdnicki. Była to również okazja do przyjacielskich spotkań i rozmów. Zanim nastąpił kolejny punkt spotkania podzieliliśmy się. Dzieci udały się pod opiekę diakonii wychowawczej, którą zorganizowali przedstawiciele rejonu kłodzkiego. Natomiast dla młodzieży i dorosłych przygotowane były konferencje związane z tematem dnia wspólnoty, który brzmiał: „Słudzy wybrani i posłani na wzór Chrystusa Sługi”. Rozważania dla dorosłych wygłosił ks. moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Przedstawił on na wstępie biblijne znaczenie pojęcia sługi, które nie odbiegało od współczesnego rozumienia służby jako czegoś nisko cenionego, nawet ubliżającego. Wyjątkiem była kategoria: sługa Boży, która w czasach biblijnych cieszyła się dużym szacunkiem. Chrystus swoim nauczaniem i postawą dokonał radykalnej zmiany pojęcia sługa: „Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mk 10, 45). Postawa Chrystusa, która najbardziej do nas przemawia w scenie obmycia nóg uczniom, powinna być dla nas wzorem. Ks. Rakoczy zwrócił uwagę na scenę chrztu Chrystusa, w której On – bezgrzeszny, poddaje się chrztowi Janowemu, po który przychodzili grzesznicy, aby poddać się woli Bożej. My również przez Chrzest święty mamy udział w dziecięctwie Bożym, jesteśmy namaszczeni, czyli posłani i powołani do służby innym. Co przeszkadza nam w tej służbie? Ks. Mirosław odniósł się do znanego z listów św. Pawła podziału na człowieka cielesnego i duchowego. Poddając się cielesności skupiamy się na sobie samych. Człowiek duchowy natomiast nie zajmuje się wyłącznie sobą – realizuje siebie w dawaniu siebie przez służbę innym.

2017-10-23-image008

2017-10-23-image009

Przemyślenia księdza moderatora stały się impulsem do dzielenia się z innymi zebranymi na spotkaniach w grupach, gdzie rozważaliśmy fragment Ewangelii wg św. Marka (Mk 10, 35-45) i odpowiadaliśmy sobie, jakie owoce rekolekcji dostrzegam w naszym życiu i jaka jest moja postawa służby. Zwieńczeniem przeżyć duchowych dnia wspólnoty był Namiot Spotkania, gdzie rozważając niedzielną Ewangelię (Mt 22, 15-21), mieliśmy możliwość medytować przed Najświętszym Sakramentem nad Słowem Bożym darowanym nam w tym dniu.

2017-10-23-image010

2017-10-23-image011

2017-10-23-image012

Zakończenie dnia wspólnoty to agapa, gdzie, dzieląc się słodkimi wypiekami, dziękowaliśmy sobie za przeżyte spotkanie. Szczególne podziękowanie należało się członkom Ruchu Światło –Życie z rejonu Świdnica na czele z parą rejonową Domowego Kościoła Dorotą i Damianem Nowakowskimi, którzy pokazali postawę służby wspólnocie w praktycznym działaniu. Bardzo dobrze przygotowali miejsce pobytu, zadbali o wygodne pomieszczenia na obiad, konferencje, pracę w grupach i miejsce dla dzieci. Zatroszczyli się również o smaczny gorący posiłek i ciasta na agapę. Rodzice szczególnie dziękowali diakonii wychowawczej, którą organizował rejon Kłodzko. Grupa młodzieży i dorosłych pod kierunkiem Agnieszki Stańczyk-Biernackiej przez 2 godziny zapewniała prawie pięćdziesiątce dzieci ciekawe zajęcia. Radością w czasie spotkania było również przystąpienie dwóch małżeństw do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wyjeżdżaliśmy z dnia wspólnoty bogaci o wiele przemyśleń na temat służby i ubogaceni postawą służby wielu członków naszego Ruchu.

2017-10-23-image013

Pozdrawiamy serdecznie,

Zdjęcia wykonał Andrzej Kościółek